Shram Bureau Bhawan

Centre Index

Month/Year
Month/Year
S.No Base Year State Centre Year Month Index
1 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Jan 140.4
2 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Jan 127.1
3 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Jan 119.5
4 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Jan 115.6
5 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Jan 132.9
6 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Jan 123.3
7 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Jan 147.3
8 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Jan 136.7
9 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Jan 129.1
10 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Jan 135.0
11 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Jan 123.0
12 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Jan 130.5
13 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Jan 134.9
14 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Jan 146.7
15 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Jan 132.7
16 2016 ASSAM Guwahati 2023 Jan 146.3
17 2016 ASSAM Guwahati 2021 Jan 126.8
18 2016 ASSAM Guwahati 2022 Jan 137.2
19 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Jan 119.8
20 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Jan 117.7
21 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Jan 132.1
22 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Jan 114.9
23 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Jan 137.2
24 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Jan 118.6
25 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Jan 117.1
26 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Jan 126.0
27 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Jan 136.5
28 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Jan 121.4
29 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Jan 115.7
30 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Jan 132.5
31 2016 BIHAR Patna 2021 Jan 117.4
32 2016 BIHAR Patna 2022 Jan 124.0
33 2016 BIHAR Patna 2023 Jan 132.5
34 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Jan 122.5
35 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Jan 126.8
36 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Jan 139.3
37 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Jan 111.7
38 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Jan 122.3
39 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Jan 118.1
40 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Jan 128.4
41 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Jan 122.0
42 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Jan 137.0
43 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Jan 112.1
44 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Jan 128.2
45 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Jan 121.2
46 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Jan 113.2
47 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Jan 120.7
48 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Jan 124.8
49 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Jan 128.2
50 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Jan 111.8
51 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Jan 120.0
52 2016 GOA Goa 2021 Jan 112.9
53 2016 GOA Goa 2022 Jan 121.6
54 2016 GOA Goa 2023 Jan 128.0
55 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Jan 126.2
56 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Jan 120.3
57 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Jan 113.3
58 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Jan 128.9
59 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Jan 121.1
60 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Jan 111.8
61 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Jan 124.4
62 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Jan 114.9
63 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Jan 133.2
64 2016 GUJARAT Surat 2023 Jan 125.8
65 2016 GUJARAT Surat 2022 Jan 121.4
66 2016 GUJARAT Surat 2021 Jan 112.8
67 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Jan 114.7
68 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Jan 120.6
69 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Jan 125.7
70 2016 HARYANA Faridabad 2022 Jan 122.3
71 2016 HARYANA Faridabad 2021 Jan 115.6
72 2016 HARYANA Faridabad 2023 Jan 133.7
73 2016 HARYANA Gurugram 2021 Jan 119.9
74 2016 HARYANA Gurugram 2023 Jan 133.9
75 2016 HARYANA Gurugram 2022 Jan 123.4
76 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Jan 123.6
77 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Jan 114.6
78 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Jan 134.2
79 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Jan 126.0
80 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Jan 130.2
81 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Jan 120.0
82 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Jan 122.3
83 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Jan 132.3
84 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Jan 136.4
85 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Jan 122.7
86 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Jan 126.4
87 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Jan 114.9
88 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Jan 119.7
89 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Jan 129.6
90 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Jan 136.3
91 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Jan 127.1
92 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Jan 136.1
93 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Jan 142.9
94 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Jan 124.0
95 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Jan 127.9
96 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Jan 135.1
97 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Jan 125.5
98 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Jan 119.4
99 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Jan 115.0
100 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Jan 118.7
101 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Jan 135.8
102 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Jan 126.8
103 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Jan 126.2
104 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Jan 117.4
105 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Jan 110.7
106 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Jan 137.6
107 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Jan 127.0
108 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Jan 121.4
109 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Jan 128.3
110 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Jan 124.1
111 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Jan 116.8
112 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Jan 122.2
113 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Jan 130.6
114 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Jan 111.1
115 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Jan 132.7
116 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Jan 114.5
117 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Jan 123.8
118 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Jan 123.7
119 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Jan 134.2
120 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Jan 128.9
121 2016 KERALA Idukki 2023 Jan 136.1
122 2016 KERALA Idukki 2022 Jan 129.6
123 2016 KERALA Idukki 2021 Jan 122.4
124 2016 KERALA Kollam 2023 Jan 133.2
125 2016 KERALA Kollam 2022 Jan 126.3
126 2016 KERALA Kollam 2021 Jan 119.5
127 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Jan 113.9
128 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Jan 127.8
129 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Jan 121.1
130 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Jan 118.0
131 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Jan 130.5
132 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Jan 123.6
133 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Jan 125.3
134 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Jan 116.5
135 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Jan 113.7
136 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Jan 126.9
137 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Jan 116.3
138 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Jan 133.1
139 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Jan 124.8
140 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Jan 119.2
141 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Jan 112.7
142 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Jan 117.9
143 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Jan 132.9
144 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Jan 126.1
145 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Jan 124.4
146 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Jan 120.8
147 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Jan 115.6
148 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Jan 115.5
149 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Jan 123.4
150 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Jan 120.8
151 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Jan 131.1
152 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Jan 120.4
153 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Jan 138.9
154 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Jan 111.6
155 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Jan 125.1
156 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Jan 119.1
157 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Jan 126.0
158 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Jan 135.2
159 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Jan 144.8
160 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Jan 125.4
161 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Jan 130.8
162 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Jan 142.1
163 2016 ODISHA Cuttack 2023 Jan 140.7
164 2016 ODISHA Cuttack 2021 Jan 124.6
165 2016 ODISHA Cuttack 2022 Jan 135.0
166 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Jan 124.8
167 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Jan 141.3
168 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Jan 134.5
169 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Jan 132.6
170 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Jan 140.3
171 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Jan 122.0
172 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Jan 119.2
173 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Jan 120.7
174 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Jan 126.6
175 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Jan 119.3
176 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Jan 121.2
177 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Jan 139.5
178 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Jan 119.8
179 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Jan 125.2
180 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Jan 137.6
181 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Jan 115.8
182 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Jan 120.6
183 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Jan 132.7
184 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Jan 127.1
185 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Jan 124.8
186 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Jan 115.9
187 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Jan 129.9
188 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Jan 120.3
189 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Jan 115.1
190 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Jan 126.7
191 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Jan 116.5
192 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Jan 113.5
193 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Jan 131.9
194 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Jan 126.4
195 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Jan 121.5
196 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Jan 118.3
197 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Jan 130.0
198 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Jan 123.1
199 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Jan 131.2
200 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Jan 125.7
201 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Jan 125.3
202 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Jan 138.5
203 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Jan 128.5
204 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Jan 120.1
205 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Jan 132.4
206 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Jan 127.1
207 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Jan 118.9
208 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Jan 141.6
209 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Jan 131.3
210 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Jan 122.9
211 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Jan 127.2
212 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Jan 119.1
213 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Jan 132.9
214 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Jan 117.8
215 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Jan 123.3
216 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Jan 132.6
217 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Jan 144.5
218 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Jan 126.8
219 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Jan 134.8
220 2016 TELANGANA Warangal 2021 Jan 118.1
221 2016 TELANGANA Warangal 2023 Jan 135.6
222 2016 TELANGANA Warangal 2022 Jan 126.3
223 2016 TRIPURA Tripura 2023 Jan 132.0
224 2016 TRIPURA Tripura 2021 Jan 116.9
225 2016 TRIPURA Tripura 2022 Jan 126.3
226 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Jan 126.2
227 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Jan 131.8
228 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Jan 142.5
229 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Jan 136.9
230 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Jan 116.6
231 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Jan 124.8
232 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Jan 126.2
233 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Jan 134.8
234 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Jan 118.4
235 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Jan 119.6
236 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Jan 126.7
237 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Jan 135.3
238 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Jan 127.2
239 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Jan 138.8
240 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Jan 121.4
241 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Jan 121.6
242 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Jan 126.3
243 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Jan 134.8
244 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Jan 125.4
245 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Jan 112.6
246 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Jan 116.5
247 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Jan 117.5
248 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Jan 129.9
249 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Jan 134.9
250 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Jan 121.9
251 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Jan 118.0
252 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Jan 114.0
253 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Jan 125.2
254 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Jan 120.9
255 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Jan 134.7
256 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Jan 132.2
257 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Jan 122.5
258 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Jan 115.9
259 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Jan 137.8
260 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Jan 131.2
261 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Jan 124.8
262 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Jan 141.2
263 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Jan 136.9
264 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Jan 125.4
265 2016 All India(with center wise) All India 2023 Jan 132.8
266 2016 All India(with center wise) All India 2021 Jan 118.2
267 2016 All India(with center wise) All India 2022 Jan 125.1
268 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Feb 120.0
269 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Feb 139.9
270 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Feb 126.5
271 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Feb 123.5
272 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Feb 116.9
273 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Feb 132.4
274 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Feb 147.0
275 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Feb 136.8
276 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Feb 131.2
277 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Feb 134.1
278 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Feb 131.1
279 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Feb 123.1
280 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Feb 131.0
281 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Feb 146.4
282 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Feb 135.1
283 2016 ASSAM Guwahati 2023 Feb 145.9
284 2016 ASSAM Guwahati 2022 Feb 138.9
285 2016 ASSAM Guwahati 2021 Feb 125.0
286 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Feb 131.4
287 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Feb 119.7
288 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Feb 115.3
289 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Feb 120.3
290 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Feb 114.5
291 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Feb 137.7
292 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Feb 136.7
293 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Feb 126.5
294 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Feb 116.0
295 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Feb 117.5
296 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Feb 133.6
297 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Feb 122.0
298 2016 BIHAR Patna 2022 Feb 123.4
299 2016 BIHAR Patna 2021 Feb 117.4
300 2016 BIHAR Patna 2023 Feb 132.9
301 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Feb 127.0
302 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Feb 140.5
303 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Feb 122.4
304 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Feb 112.4
305 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Feb 122.7
306 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Feb 118.2
307 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Feb 137.6
308 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Feb 129.4
309 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Feb 121.4
310 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Feb 111.9
311 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Feb 128.1
312 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Feb 121.1
313 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Feb 124.5
314 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Feb 113.5
315 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Feb 120.7
316 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Feb 112.8
317 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Feb 120.2
318 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Feb 128.3
319 2016 GOA Goa 2021 Feb 113.5
320 2016 GOA Goa 2022 Feb 122.2
321 2016 GOA Goa 2023 Feb 128.1
322 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Feb 126.1
323 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Feb 113.9
324 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Feb 119.8
325 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Feb 113.0
326 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Feb 120.5
327 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Feb 129.3
328 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Feb 133.2
329 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Feb 116.1
330 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Feb 124.4
331 2016 GUJARAT Surat 2023 Feb 126.8
332 2016 GUJARAT Surat 2022 Feb 121.1
333 2016 GUJARAT Surat 2021 Feb 112.9
334 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Feb 126.3
335 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Feb 120.4
336 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Feb 115.2
337 2016 HARYANA Faridabad 2023 Feb 134.0
338 2016 HARYANA Faridabad 2022 Feb 122.2
339 2016 HARYANA Faridabad 2021 Feb 116.4
340 2016 HARYANA Gurugram 2021 Feb 119.4
341 2016 HARYANA Gurugram 2023 Feb 134.8
342 2016 HARYANA Gurugram 2022 Feb 122.8
343 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Feb 134.3
344 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Feb 123.6
345 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Feb 114.6
346 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Feb 120.5
347 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Feb 126.4
348 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Feb 130.1
349 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Feb 132.8
350 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Feb 136.2
351 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Feb 123.3
352 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Feb 118.2
353 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Feb 123.5
354 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Feb 127.6
355 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Feb 121.1
356 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Feb 130.8
357 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Feb 137.5
358 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Feb 127.4
359 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Feb 135.8
360 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Feb 141.5
361 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Feb 128.3
362 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Feb 134.9
363 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Feb 122.3
364 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Feb 125.7
365 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Feb 116.1
366 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Feb 119.5
367 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Feb 119.6
368 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Feb 125.5
369 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Feb 135.7
370 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Feb 126.3
371 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Feb 112.2
372 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Feb 116.6
373 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Feb 123.4
374 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Feb 126.8
375 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Feb 138.5
376 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Feb 128.4
377 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Feb 116.9
378 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Feb 123.8
379 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Feb 121.5
380 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Feb 130.2
381 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Feb 112.5
382 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Feb 132.6
383 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Feb 116.6
384 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Feb 123.9
385 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Feb 133.9
386 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Feb 128.3
387 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Feb 125.0
388 2016 KERALA Idukki 2023 Feb 134.7
389 2016 KERALA Idukki 2022 Feb 128.7
390 2016 KERALA Idukki 2021 Feb 123.2
391 2016 KERALA Kollam 2022 Feb 126.8
392 2016 KERALA Kollam 2021 Feb 121.8
393 2016 KERALA Kollam 2023 Feb 132.3
394 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Feb 115.1
395 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Feb 122.8
396 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Feb 128.2
397 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Feb 118.8
398 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Feb 124.1
399 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Feb 130.3
400 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Feb 114.9
401 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Feb 117.4
402 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Feb 125.4
403 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Feb 118.9
404 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Feb 127.3
405 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Feb 133.2
406 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Feb 118.8
407 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Feb 113.9
408 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Feb 124.9
409 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Feb 132.7
410 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Feb 126.0
411 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Feb 117.3
412 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Feb 121.6
413 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Feb 116.2
414 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Feb 124.5
415 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Feb 123.4
416 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Feb 121.0
417 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Feb 116.3
418 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Feb 120.8
419 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Feb 138.5
420 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Feb 130.8
421 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Feb 122.0
422 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Feb 112.6
423 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Feb 124.8
424 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Feb 144.8
425 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Feb 126.7
426 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Feb 135.1
427 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Feb 142.6
428 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Feb 126.4
429 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Feb 131.6
430 2016 ODISHA Cuttack 2022 Feb 135.9
431 2016 ODISHA Cuttack 2023 Feb 141.5
432 2016 ODISHA Cuttack 2021 Feb 126.3
433 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Feb 140.9
434 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Feb 134.2
435 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Feb 125.5
436 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Feb 124.8
437 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Feb 130.7
438 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Feb 138.5
439 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Feb 119.5
440 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Feb 120.9
441 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Feb 129.7
442 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Feb 118.8
443 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Feb 121.6
444 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Feb 139.1
445 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Feb 124.4
446 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Feb 137.8
447 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Feb 119.0
448 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Feb 115.3
449 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Feb 120.5
450 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Feb 132.6
451 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Feb 126.5
452 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Feb 124.9
453 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Feb 116.3
454 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Feb 122.4
455 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Feb 115.9
456 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Feb 130.2
457 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Feb 126.8
458 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Feb 117.2
459 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Feb 115.5
460 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Feb 131.3
461 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Feb 123.7
462 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Feb 120.7
463 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Feb 118.4
464 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Feb 129.1
465 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Feb 120.6
466 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Feb 131.1
467 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Feb 124.0
468 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Feb 128.4
469 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Feb 137.4
470 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Feb 126.4
471 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Feb 124.1
472 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Feb 131.1
473 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Feb 122.4
474 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Feb 120.6
475 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Feb 141.0
476 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Feb 127.6
477 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Feb 123.7
478 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Feb 134.0
479 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Feb 124.7
480 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Feb 120.9
481 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Feb 122.9
482 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Feb 118.3
483 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Feb 133.1
484 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Feb 145.0
485 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Feb 135.1
486 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Feb 127.3
487 2016 TELANGANA Warangal 2022 Feb 123.7
488 2016 TELANGANA Warangal 2021 Feb 117.6
489 2016 TELANGANA Warangal 2023 Feb 136.1
490 2016 TRIPURA Tripura 2021 Feb 115.0
491 2016 TRIPURA Tripura 2022 Feb 124.7
492 2016 TRIPURA Tripura 2023 Feb 130.9
493 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Feb 125.5
494 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Feb 131.6
495 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Feb 143.4
496 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Feb 137.3
497 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Feb 119.8
498 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Feb 125.4
499 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Feb 118.8
500 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Feb 127.6
501 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Feb 135.4
502 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Feb 135.7
503 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Feb 120.3
504 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Feb 127.1
505 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Feb 128.7
506 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Feb 140.6
507 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Feb 123.0
508 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Feb 134.5
509 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Feb 122.1
510 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Feb 126.7
511 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Feb 116.4
512 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Feb 125.7
513 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Feb 112.4
514 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Feb 135.5
515 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Feb 119.4
516 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Feb 130.1
517 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Feb 118.1
518 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Feb 122.6
519 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Feb 114.2
520 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Feb 120.3
521 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Feb 126.9
522 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Feb 135.0
523 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Feb 122.4
524 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Feb 130.4
525 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Feb 116.2
526 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Feb 122.8
527 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Feb 132.4
528 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Feb 137.5
529 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Feb 139.4
530 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Feb 126.4
531 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Feb 137.2
532 2016 All India(with center wise) All India 2021 Feb 119.0
533 2016 All India(with center wise) All India 2022 Feb 125.0
534 2016 All India(with center wise) All India 2023 Feb 132.7
535 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Mar 127.4
536 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Mar 121.0
537 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Mar 140.8
538 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Mar 132.5
539 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Mar 123.7
540 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Mar 118.8
541 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Mar 131.6
542 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Mar 147.3
543 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Mar 137.2
544 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Mar 133.2
545 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Mar 123.7
546 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Mar 134.5
547 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Mar 146.6
548 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Mar 137.3
549 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Mar 127.8
550 2016 ASSAM Guwahati 2022 Mar 140.4
551 2016 ASSAM Guwahati 2021 Mar 125.9
552 2016 ASSAM Guwahati 2023 Mar 145.3
553 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Mar 131.4
554 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Mar 125.5
555 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Mar 114.2
556 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Mar 114.2
557 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Mar 137.1
558 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Mar 121.6
559 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Mar 129.4
560 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Mar 117.7
561 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Mar 138.3
562 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Mar 117.2
563 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Mar 134.3
564 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Mar 123.2
565 2016 BIHAR Patna 2022 Mar 124.1
566 2016 BIHAR Patna 2021 Mar 118.2
567 2016 BIHAR Patna 2023 Mar 132.9
568 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Mar 122.7
569 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Mar 127.3
570 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Mar 141.4
571 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Mar 120.4
572 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Mar 113.2
573 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Mar 124.1
574 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Mar 122.5
575 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Mar 138.5
576 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Mar 130.1
577 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Mar 122.8
578 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Mar 112.5
579 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Mar 128.7
580 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Mar 112.7
581 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Mar 121.6
582 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Mar 125.3
583 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Mar 128.9
584 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Mar 114.1
585 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Mar 121.8
586 2016 GOA Goa 2022 Mar 122.9
587 2016 GOA Goa 2023 Mar 128.5
588 2016 GOA Goa 2021 Mar 114.2
589 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Mar 120.5
590 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Mar 129.4
591 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Mar 114.6
592 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Mar 114.0
593 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Mar 120.9
594 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Mar 130.3
595 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Mar 134.0
596 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Mar 117.5
597 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Mar 128.0
598 2016 GUJARAT Surat 2021 Mar 113.7
599 2016 GUJARAT Surat 2022 Mar 121.9
600 2016 GUJARAT Surat 2023 Mar 127.2
601 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Mar 128.4
602 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Mar 115.9
603 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Mar 122.2
604 2016 HARYANA Faridabad 2021 Mar 116.6
605 2016 HARYANA Faridabad 2023 Mar 134.1
606 2016 HARYANA Faridabad 2022 Mar 123.1
607 2016 HARYANA Gurugram 2023 Mar 137.9
608 2016 HARYANA Gurugram 2022 Mar 123.6
609 2016 HARYANA Gurugram 2021 Mar 119.7
610 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Mar 115.6
611 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Mar 135.5
612 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Mar 127.2
613 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Mar 126.9
614 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Mar 131.5
615 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Mar 121.4
616 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Mar 124.2
617 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Mar 132.0
618 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Mar 137.5
619 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Mar 118.4
620 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Mar 125.5
621 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Mar 128.1
622 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Mar 123.5
623 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Mar 130.7
624 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Mar 137.3
625 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Mar 130.4
626 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Mar 137.8
627 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Mar 144.7
628 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Mar 124.0
629 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Mar 129.6
630 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Mar 134.5
631 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Mar 125.8
632 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Mar 116.1
633 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Mar 119.1
634 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Mar 120.0
635 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Mar 126.3
636 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Mar 136.0
637 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Mar 127.3
638 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Mar 112.2
639 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Mar 117.3
640 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Mar 123.6
641 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Mar 127.6
642 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Mar 139.9
643 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Mar 129.8
644 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Mar 118.0
645 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Mar 124.5
646 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Mar 121.7
647 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Mar 129.6
648 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Mar 113.7
649 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Mar 133.1
650 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Mar 117.7
651 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Mar 124.7
652 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Mar 135.1
653 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Mar 129.3
654 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Mar 125.2
655 2016 KERALA Idukki 2022 Mar 129.8
656 2016 KERALA Idukki 2021 Mar 123.4
657 2016 KERALA Idukki 2023 Mar 135.0
658 2016 KERALA Kollam 2023 Mar 133.8
659 2016 KERALA Kollam 2022 Mar 126.3
660 2016 KERALA Kollam 2021 Mar 123.0
661 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Mar 117.2
662 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Mar 123.1
663 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Mar 129.3
664 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Mar 130.4
665 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Mar 118.7
666 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Mar 125.5
667 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Mar 115.5
668 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Mar 121.4
669 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Mar 126.9
670 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Mar 119.9
671 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Mar 128.7
672 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Mar 133.6
673 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Mar 114.6
674 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Mar 125.5
675 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Mar 120.4
676 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Mar 126.2
677 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Mar 117.7
678 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Mar 133.1
679 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Mar 116.3
680 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Mar 124.6
681 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Mar 122.3
682 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Mar 121.5
683 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Mar 117.1
684 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Mar 124.3
685 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Mar 138.8
686 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Mar 131.3
687 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Mar 120.7
688 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Mar 113.6
689 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Mar 126.0
690 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Mar 122.2
691 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Mar 126.7
692 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Mar 136.4
693 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Mar 145.3
694 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Mar 137.0
695 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Mar 144.7
696 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Mar 126.4
697 2016 ODISHA Cuttack 2021 Mar 126.4
698 2016 ODISHA Cuttack 2022 Mar 137.3
699 2016 ODISHA Cuttack 2023 Mar 141.6
700 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Mar 142.3
701 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Mar 136.2
702 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Mar 124.9
703 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Mar 139.1
704 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Mar 122.6
705 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Mar 131.9
706 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Mar 120.3
707 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Mar 121.6
708 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Mar 129.0
709 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Mar 118.6
710 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Mar 121.4
711 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Mar 139.7
712 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Mar 140.1
713 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Mar 121.6
714 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Mar 124.3
715 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Mar 118.3
716 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Mar 126.8
717 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Mar 132.4
718 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Mar 116.4
719 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Mar 127.1
720 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Mar 124.6
721 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Mar 131.7
722 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Mar 123.7
723 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Mar 116.1
724 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Mar 116.3
725 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Mar 127.6
726 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Mar 119.4
727 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Mar 130.6
728 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Mar 123.2
729 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Mar 119.5
730 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Mar 120.9
731 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Mar 119.1
732 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Mar 129.2
733 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Mar 132.6
734 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Mar 123.9
735 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Mar 125.8
736 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Mar 124.9
737 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Mar 136.5
738 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Mar 127.2
739 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Mar 129.7
740 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Mar 121.3
741 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Mar 120.1
742 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Mar 139.9
743 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Mar 129.3
744 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Mar 124.3
745 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Mar 135.0
746 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Mar 124.2
747 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Mar 120.1
748 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Mar 133.1
749 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Mar 118.6
750 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Mar 123.6
751 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Mar 127.9
752 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Mar 134.2
753 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Mar 145.6
754 2016 TELANGANA Warangal 2023 Mar 137.2
755 2016 TELANGANA Warangal 2022 Mar 124.2
756 2016 TELANGANA Warangal 2021 Mar 119.0
757 2016 TRIPURA Tripura 2023 Mar 129.9
758 2016 TRIPURA Tripura 2021 Mar 115.0
759 2016 TRIPURA Tripura 2022 Mar 126.5
760 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Mar 135.2
761 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Mar 144.7
762 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Mar 127.5
763 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Mar 129.3
764 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Mar 138.2
765 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Mar 120.8
766 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Mar 119.8
767 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Mar 127.8
768 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Mar 136.7
769 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Mar 136.2
770 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Mar 121.0
771 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Mar 128.8
772 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Mar 124.0
773 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Mar 133.6
774 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Mar 141.0
775 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Mar 135.9
776 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Mar 123.6
777 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Mar 127.5
778 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Mar 117.2
779 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Mar 126.0
780 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Mar 112.8
781 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Mar 136.3
782 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Mar 119.6
783 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Mar 130.5
784 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Mar 118.6
785 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Mar 123.4
786 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Mar 114.9
787 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Mar 120.7
788 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Mar 127.8
789 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Mar 135.2
790 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Mar 122.9
791 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Mar 131.4
792 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Mar 115.6
793 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Mar 124.1
794 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Mar 134.0
795 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Mar 138.3
796 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Mar 139.4
797 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Mar 127.7
798 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Mar 137.9
799 2016 All India(with center wise) All India 2023 Mar 133.3
800 2016 All India(with center wise) All India 2021 Mar 119.6
801 2016 All India(with center wise) All India 2022 Mar 126.0
802 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Apr 142.4
803 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Apr 129.4
804 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Apr 121.1
805 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Apr 118.3
806 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Apr 133.0
807 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Apr 124.0
808 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Apr 148.8
809 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Apr 138.9
810 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Apr 131.5
811 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Apr 136.1
812 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Apr 134.5
813 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Apr 124.5
814 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Apr 142.7
815 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Apr 128.2
816 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Apr 146.2
817 2016 ASSAM Guwahati 2023 Apr 146.6
818 2016 ASSAM Guwahati 2022 Apr 141.9
819 2016 ASSAM Guwahati 2021 Apr 128.2
820 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Apr 126.6
821 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Apr 114.4
822 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Apr 132.4
823 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Apr 139.2
824 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Apr 126.9
825 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Apr 115.1
826 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Apr 117.3
827 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Apr 139.6
828 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Apr 131.3
829 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Apr 118.2
830 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Apr 135.2
831 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Apr 123.7
832 2016 BIHAR Patna 2021 Apr 118.5
833 2016 BIHAR Patna 2023 Apr 132.8
834 2016 BIHAR Patna 2022 Apr 125.3
835 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Apr 141.3
836 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Apr 122.7
837 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Apr 129.0
838 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Apr 124.9
839 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Apr 122.3
840 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Apr 114.6
841 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Apr 124.4
842 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Apr 139.5
843 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Apr 132.2
844 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Apr 115.7
845 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Apr 129.1
846 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Apr 124.9
847 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Apr 126.2
848 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Apr 114.0
849 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Apr 123.6
850 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Apr 114.8
851 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Apr 125.5
852 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Apr 128.9
853 2016 GOA Goa 2021 Apr 115.3
854 2016 GOA Goa 2022 Apr 125.1
855 2016 GOA Goa 2023 Apr 128.5
856 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Apr 115.4
857 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Apr 121.8
858 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Apr 129.8
859 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Apr 131.8
860 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Apr 117.1
861 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Apr 123.5
862 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Apr 129.9
863 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Apr 134.9
864 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Apr 120.0
865 2016 GUJARAT Surat 2021 Apr 116.0
866 2016 GUJARAT Surat 2022 Apr 122.5
867 2016 GUJARAT Surat 2023 Apr 129.0
868 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Apr 124.2
869 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Apr 130.0
870 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Apr 116.8
871 2016 HARYANA Faridabad 2022 Apr 128.6
872 2016 HARYANA Faridabad 2021 Apr 117.0
873 2016 HARYANA Faridabad 2023 Apr 134.1
874 2016 HARYANA Gurugram 2021 Apr 120.4
875 2016 HARYANA Gurugram 2023 Apr 137.6
876 2016 HARYANA Gurugram 2022 Apr 131.0
877 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Apr 128.2
878 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Apr 115.8
879 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Apr 136.1
880 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Apr 121.8
881 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Apr 129.1
882 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Apr 131.7
883 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Apr 138.2
884 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Apr 124.7
885 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Apr 133.5
886 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Apr 118.7
887 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Apr 126.8
888 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Apr 129.9
889 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Apr 124.6
890 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Apr 131.5
891 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Apr 138.1
892 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Apr 130.3
893 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Apr 138.6
894 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Apr 147.5
895 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Apr 125.2
896 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Apr 130.3
897 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Apr 136.4
898 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Apr 121.1
899 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Apr 116.5
900 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Apr 127.8
901 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Apr 127.9
902 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Apr 120.3
903 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Apr 137.8
904 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Apr 117.9
905 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Apr 111.4
906 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Apr 127.7
907 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Apr 122.9
908 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Apr 129.8
909 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Apr 140.8
910 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Apr 118.8
911 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Apr 125.9
912 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Apr 131.6
913 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Apr 123.1
914 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Apr 113.6
915 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Apr 130.8
916 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Apr 127.1
917 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Apr 118.2
918 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Apr 134.8
919 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Apr 126.1
920 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Apr 136.1
921 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Apr 129.7
922 2016 KERALA Idukki 2023 Apr 136.7
923 2016 KERALA Idukki 2022 Apr 131.3
924 2016 KERALA Idukki 2021 Apr 123.3
925 2016 KERALA Kollam 2021 Apr 122.6
926 2016 KERALA Kollam 2023 Apr 134.9
927 2016 KERALA Kollam 2022 Apr 126.8
928 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Apr 117.1
929 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Apr 123.8
930 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Apr 129.5
931 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Apr 118.8
932 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Apr 127.7
933 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Apr 129.6
934 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Apr 116.9
935 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Apr 123.5
936 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Apr 127.4
937 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Apr 123.5
938 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Apr 133.1
939 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Apr 134.5
940 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Apr 126.1
941 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Apr 120.7
942 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Apr 115.3
943 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Apr 118.1
944 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Apr 133.5
945 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Apr 128.2
946 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Apr 122.6
947 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Apr 116.2
948 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Apr 125.6
949 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Apr 117.9
950 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Apr 124.3
951 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Apr 122.4
952 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Apr 133.2
953 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Apr 121.5
954 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Apr 141.1
955 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Apr 114.5
956 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Apr 126.8
957 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Apr 123.1
958 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Apr 145.5
959 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Apr 126.7
960 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Apr 136.2
961 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Apr 127.3
962 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Apr 141.8
963 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Apr 144.0
964 2016 ODISHA Cuttack 2023 Apr 143.2
965 2016 ODISHA Cuttack 2021 Apr 127.0
966 2016 ODISHA Cuttack 2022 Apr 138.8
967 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Apr 125.5
968 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Apr 143.2
969 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Apr 138.1
970 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Apr 123.1
971 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Apr 133.3
972 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Apr 140.7
973 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Apr 128.1
974 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Apr 121.2
975 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Apr 123.9
976 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Apr 118.8
977 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Apr 127.9
978 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Apr 140.5
979 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Apr 141.1
980 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Apr 120.6
981 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Apr 126.7
982 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Apr 118.9
983 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Apr 129.2
984 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Apr 131.8
985 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Apr 126.9
986 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Apr 124.4
987 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Apr 117.2
988 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Apr 132.0
989 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Apr 127.1
990 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Apr 118.3
991 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Apr 121.1
992 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Apr 115.6
993 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Apr 128.1
994 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Apr 131.7
995 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Apr 124.8
996 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Apr 119.5
997 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Apr 123.0
998 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Apr 119.3
999 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Apr 130.7
1000 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Apr 133.2
1001 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Apr 125.2
1002 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Apr 123.5
1003 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Apr 123.3
1004 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Apr 136.6
1005 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Apr 129.1
1006 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Apr 127.8
1007 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Apr 124.0
1008 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Apr 119.4
1009 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Apr 141.6
1010 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Apr 131.3
1011 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Apr 123.1
1012 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Apr 136.9
1013 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Apr 126.2
1014 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Apr 121.0
1015 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Apr 118.7
1016 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Apr 124.6
1017 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Apr 133.7
1018 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Apr 146.5
1019 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Apr 127.8
1020 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Apr 136.4
1021 2016 TELANGANA Warangal 2023 Apr 137.4
1022 2016 TELANGANA Warangal 2022 Apr 128.5
1023 2016 TELANGANA Warangal 2021 Apr 119.9
1024 2016 TRIPURA Tripura 2021 Apr 115.4
1025 2016 TRIPURA Tripura 2022 Apr 128.3
1026 2016 TRIPURA Tripura 2023 Apr 130.5
1027 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Apr 128.1
1028 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Apr 137.0
1029 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Apr 145.4
1030 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Apr 130.6
1031 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Apr 121.3
1032 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Apr 139.0
1033 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Apr 137.0
1034 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Apr 128.4
1035 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Apr 121.0
1036 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Apr 122.9
1037 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Apr 131.0
1038 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Apr 136.9
1039 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Apr 124.3
1040 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Apr 135.5
1041 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Apr 142.0
1042 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Apr 128.1
1043 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Apr 136.2
1044 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Apr 122.7
1045 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Apr 115.2
1046 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Apr 116.4
1047 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Apr 125.3
1048 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Apr 138.0
1049 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Apr 121.6
1050 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Apr 131.9
1051 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Apr 115.5
1052 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Apr 118.7
1053 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Apr 124.5
1054 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Apr 139.3
1055 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Apr 121.2
1056 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Apr 128.7
1057 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Apr 123.6
1058 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Apr 132.1
1059 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Apr 117.2
1060 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Apr 124.2
1061 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Apr 137.3
1062 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Apr 138.0
1063 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Apr 139.3
1064 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Apr 140.0
1065 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Apr 128.4
1066 2016 All India(with center wise) All India 2021 Apr 120.1
1067 2016 All India(with center wise) All India 2022 Apr 127.7
1068 2016 All India(with center wise) All India 2023 Apr 134.2
1069 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 May 143.5
1070 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 May 132.3
1071 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 May 120.8
1072 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 May 133.7
1073 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 May 125.5
1074 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 May 118.5
1075 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 May 148.8
1076 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 May 140.6
1077 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 May 131.6
1078 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 May 136.9
1079 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 May 125.1
1080 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 May 135.5
1081 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 May 147.8
1082 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 May 130.9
1083 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 May 145.4
1084 2016 ASSAM Guwahati 2021 May 131.1
1085 2016 ASSAM Guwahati 2022 May 142.6
1086 2016 ASSAM Guwahati 2023 May 147.8
1087 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 May 133.4
1088 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 May 116.2
1089 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 May 128.7
1090 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 May 128.6
1091 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 May 117.1
1092 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 May 141.7
1093 2016 ASSAM Sibsagar 2023 May 141.1
1094 2016 ASSAM Sibsagar 2022 May 133.7
1095 2016 ASSAM Sibsagar 2021 May 118.8
1096 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 May 137.1
1097 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 May 124.9
1098 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 May 117.8
1099 2016 BIHAR Patna 2021 May 117.9
1100 2016 BIHAR Patna 2023 May 133.3
1101 2016 BIHAR Patna 2022 May 125.2
1102 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 May 123.0
1103 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 May 132.5
1104 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 May 141.4
1105 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 May 126.1
1106 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 May 124.5
1107 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 May 115.7
1108 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 May 138.9
1109 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 May 132.0
1110 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 May 124.9
1111 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 May 115.1
1112 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 May 129.3
1113 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 May 127.7
1114 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 May 113.5
1115 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 May 124.0
1116 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 May 126.1
1117 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 May 114.8
1118 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 May 124.3
1119 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 May 129.0
1120 2016 GOA Goa 2022 May 125.5
1121 2016 GOA Goa 2023 May 128.4
1122 2016 GOA Goa 2021 May 116.2
1123 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 May 115.6
1124 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 May 122.4
1125 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 May 129.6
1126 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 May 131.8
1127 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 May 117.3
1128 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 May 126.8
1129 2016 GUJARAT Rajkot 2021 May 119.7
1130 2016 GUJARAT Rajkot 2022 May 131.2
1131 2016 GUJARAT Rajkot 2023 May 135.7
1132 2016 GUJARAT Surat 2023 May 129.1
1133 2016 GUJARAT Surat 2022 May 123.3
1134 2016 GUJARAT Surat 2021 May 116.5
1135 2016 GUJARAT Vadodara 2023 May 130.0
1136 2016 GUJARAT Vadodara 2022 May 124.0
1137 2016 GUJARAT Vadodara 2021 May 117.0
1138 2016 HARYANA Faridabad 2023 May 133.7
1139 2016 HARYANA Faridabad 2022 May 127.8
1140 2016 HARYANA Faridabad 2021 May 117.5
1141 2016 HARYANA Gurugram 2021 May 120.4
1142 2016 HARYANA Gurugram 2023 May 137.0
1143 2016 HARYANA Gurugram 2022 May 131.9
1144 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 May 136.1
1145 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 May 126.7
1146 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 May 116.0
1147 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 May 131.3
1148 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 May 131.5
1149 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 May 121.7
1150 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 May 124.7
1151 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 May 133.5
1152 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 May 137.7
1153 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 May 120.0
1154 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 May 127.1
1155 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 May 129.2
1156 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 May 125.3
1157 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 May 131.1
1158 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 May 139.1
1159 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 May 147.4
1160 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 May 130.0
1161 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 May 139.5
1162 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 May 124.4
1163 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 May 132.1
1164 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 May 135.6
1165 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 May 128.2
1166 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 May 123.2
1167 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 May 116.9
1168 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 May 138.3
1169 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 May 129.9
1170 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 May 120.3
1171 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 May 127.4
1172 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 May 120.3
1173 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 May 111.5
1174 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 May 123.1
1175 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 May 140.0
1176 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 May 131.9
1177 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 May 119.1
1178 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 May 132.4
1179 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 May 127.4
1180 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 May 125.3
1181 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 May 113.7
1182 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 May 131.8
1183 2016 KARNATAKA Mysore 2022 May 127.5
1184 2016 KARNATAKA Mysore 2021 May 119.8
1185 2016 KARNATAKA Mysore 2023 May 135.1
1186 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 May 132.4
1187 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 May 126.2
1188 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 May 135.4
1189 2016 KERALA Idukki 2023 May 136.9
1190 2016 KERALA Idukki 2022 May 133.0
1191 2016 KERALA Idukki 2021 May 123.2
1192 2016 KERALA Kollam 2022 May 129.4
1193 2016 KERALA Kollam 2021 May 123.1
1194 2016 KERALA Kollam 2023 May 134.0
1195 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 May 117.3
1196 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 May 124.4
1197 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 May 130.1
1198 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 May 120.7
1199 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 May 128.7
1200 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 May 130.4
1201 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 May 127.6
1202 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 May 117.0
1203 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 May 124.4
1204 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 May 123.8
1205 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 May 132.7
1206 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 May 139.7
1207 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 May 122.1
1208 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 May 115.6
1209 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 May 126.2
1210 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 May 135.4
1211 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 May 128.2
1212 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 May 118.7
1213 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 May 117.2
1214 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 May 125.6
1215 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 May 122.9
1216 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 May 123.2
1217 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 May 117.1
1218 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 May 125.0
1219 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 May 141.7
1220 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 May 122.9
1221 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 May 133.3
1222 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 May 123.6
1223 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 May 126.7
1224 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 May 114.8
1225 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 May 128.6
1226 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 May 139.1
1227 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 May 146.3
1228 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 May 142.2
1229 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 May 144.4
1230 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 May 128.7
1231 2016 ODISHA Cuttack 2022 May 139.5
1232 2016 ODISHA Cuttack 2023 May 143.2
1233 2016 ODISHA Cuttack 2021 May 127.5
1234 2016 ODISHA Keonjhar 2021 May 126.8
1235 2016 ODISHA Keonjhar 2022 May 137.9
1236 2016 ODISHA Keonjhar 2023 May 143.2
1237 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 May 142.6
1238 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 May 122.3
1239 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 May 134.9
1240 2016 PUNJAB Amritsar 2023 May 128.1
1241 2016 PUNJAB Amritsar 2021 May 120.2
1242 2016 PUNJAB Amritsar 2022 May 123.7
1243 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 May 140.1
1244 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 May 119.2
1245 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 May 132.1
1246 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 May 120.5
1247 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 May 128.0
1248 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 May 140.1
1249 2016 PUNJAB Sangrur 2023 May 132.0
1250 2016 PUNJAB Sangrur 2021 May 119.4
1251 2016 PUNJAB Sangrur 2022 May 130.4
1252 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 May 127.1
1253 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 May 126.1
1254 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 May 119.7
1255 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 May 117.1
1256 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 May 132.2
1257 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 May 127.3
1258 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 May 127.8
1259 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 May 124.4
1260 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 May 114.9
1261 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 May 133.1
1262 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 May 128.4
1263 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 May 121.2
1264 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 May 133.3
1265 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 May 128.2
1266 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 May 118.7
1267 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 May 134.1
1268 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 May 128.6
1269 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 May 127.6
1270 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 May 131.0
1271 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 May 125.1
1272 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 May 137.7
1273 2016 TAMIL NADU Salem 2023 May 131.6
1274 2016 TAMIL NADU Salem 2022 May 128.8
1275 2016 TAMIL NADU Salem 2021 May 119.5
1276 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 May 124.9
1277 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 May 143.5
1278 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 May 134.1
1279 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 May 136.7
1280 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 May 128.3
1281 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 May 120.5
1282 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 May 134.6
1283 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 May 119.9
1284 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 May 126.6
1285 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 May 137.1
1286 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 May 146.7
1287 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 May 129.7
1288 2016 TELANGANA Warangal 2022 May 131.4
1289 2016 TELANGANA Warangal 2021 May 120.1
1290 2016 TELANGANA Warangal 2023 May 138.2
1291 2016 TRIPURA Tripura 2021 May 116.9
1292 2016 TRIPURA Tripura 2022 May 129.8
1293 2016 TRIPURA Tripura 2023 May 130.4
1294 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 May 137.6
1295 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 May 144.5
1296 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 May 131.7
1297 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 May 122.6
1298 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 May 131.3
1299 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 May 139.0
1300 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 May 129.4
1301 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 May 137.9
1302 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 May 121.7
1303 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 May 123.1
1304 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 May 130.8
1305 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 May 137.5
1306 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 May 142.8
1307 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 May 124.4
1308 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 May 135.7
1309 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 May 123.2
1310 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 May 129.2
1311 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 May 135.8
1312 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 May 115.7
1313 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 May 118.3
1314 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 May 124.8
1315 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 May 138.1
1316 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 May 121.3
1317 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 May 131.9
1318 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 May 115.6
1319 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 May 120.3
1320 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 May 124.6
1321 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 May 138.9
1322 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 May 121.7
1323 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 May 130.1
1324 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 May 117.6
1325 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 May 126.7
1326 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 May 131.8
1327 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 May 124.3
1328 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 May 137.4
1329 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 May 137.6
1330 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 May 139.5
1331 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 May 140.7
1332 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 May 128.7
1333 2016 All India(with center wise) All India 2021 May 120.6
1334 2016 All India(with center wise) All India 2022 May 129.0
1335 2016 All India(with center wise) All India 2023 May 134.7
1336 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Jun 133.1
1337 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Jun 122.3
1338 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Jun 147.1
1339 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Jun 136.0
1340 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Jun 125.0
1341 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Jun 119.7
1342 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Jun 133.4
1343 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Jun 150.9
1344 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Jun 140.7
1345 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Jun 127.1
1346 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Jun 135.8
1347 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Jun 137.8
1348 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Jun 150.2
1349 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Jun 132.4
1350 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Jun 147.3
1351 2016 ASSAM Guwahati 2023 Jun 148.9
1352 2016 ASSAM Guwahati 2021 Jun 132.5
1353 2016 ASSAM Guwahati 2022 Jun 143.5
1354 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Jun 117.8
1355 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Jun 129.8
1356 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Jun 139.7
1357 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Jun 117.1
1358 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Jun 143.6
1359 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Jun 129.0
1360 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Jun 133.9
1361 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Jun 119.6
1362 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Jun 142.9
1363 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Jun 126.0
1364 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Jun 118.2
1365 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Jun 136.0
1366 2016 BIHAR Patna 2021 Jun 119.2
1367 2016 BIHAR Patna 2023 Jun 133.5
1368 2016 BIHAR Patna 2022 Jun 125.2
1369 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Jun 141.7
1370 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Jun 123.5
1371 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Jun 133.2
1372 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Jun 124.4
1373 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Jun 117.9
1374 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Jun 128.0
1375 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Jun 140.3
1376 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Jun 131.6
1377 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Jun 125.0
1378 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Jun 128.7
1379 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Jun 116.3
1380 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Jun 136.1
1381 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Jun 126.8
1382 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Jun 114.6
1383 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Jun 124.8
1384 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Jun 124.8
1385 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Jun 129.2
1386 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Jun 115.4
1387 2016 GOA Goa 2021 Jun 117.4
1388 2016 GOA Goa 2022 Jun 125.6
1389 2016 GOA Goa 2023 Jun 129.1
1390 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Jun 134.9
1391 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Jun 122.4
1392 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Jun 116.2
1393 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Jun 132.7
1394 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Jun 126.7
1395 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Jun 117.9
1396 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Jun 130.6
1397 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Jun 120.4
1398 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Jun 136.1
1399 2016 GUJARAT Surat 2023 Jun 129.5
1400 2016 GUJARAT Surat 2022 Jun 123.8
1401 2016 GUJARAT Surat 2021 Jun 117.9
1402 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Jun 117.9
1403 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Jun 123.6
1404 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Jun 131.2
1405 2016 HARYANA Faridabad 2021 Jun 118.5
1406 2016 HARYANA Faridabad 2023 Jun 135.3
1407 2016 HARYANA Faridabad 2022 Jun 127.8
1408 2016 HARYANA Gurugram 2022 Jun 131.4
1409 2016 HARYANA Gurugram 2021 Jun 120.5
1410 2016 HARYANA Gurugram 2023 Jun 138.6
1411 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Jun 139.6
1412 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Jun 127.3
1413 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Jun 116.0
1414 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Jun 122.5
1415 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Jun 131.9
1416 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Jun 132.2
1417 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Jun 137.8
1418 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Jun 126.1
1419 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Jun 134.1
1420 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Jun 122.2
1421 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Jun 128.2
1422 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Jun 130.1
1423 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Jun 126.8
1424 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Jun 132.7
1425 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Jun 140.2
1426 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Jun 132.1
1427 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Jun 139.7
1428 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Jun 147.2
1429 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Jun 127.0
1430 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Jun 130.8
1431 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Jun 135.1
1432 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Jun 130.0
1433 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Jun 123.1
1434 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Jun 117.7
1435 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Jun 140.3
1436 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Jun 129.3
1437 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Jun 120.8
1438 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Jun 128.2
1439 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Jun 119.1
1440 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Jun 112.2
1441 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Jun 142.8
1442 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Jun 130.8
1443 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Jun 124.8
1444 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Jun 121.0
1445 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Jun 133.3
1446 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Jun 126.5
1447 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Jun 125.8
1448 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Jun 114.7
1449 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Jun 132.9
1450 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Jun 127.0
1451 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Jun 121.5
1452 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Jun 136.2
1453 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Jun 138.9
1454 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Jun 132.4
1455 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Jun 126.7
1456 2016 KERALA Idukki 2021 Jun 125.6
1457 2016 KERALA Idukki 2023 Jun 140.1
1458 2016 KERALA Idukki 2022 Jun 134.0
1459 2016 KERALA Kollam 2023 Jun 134.9
1460 2016 KERALA Kollam 2022 Jun 130.1
1461 2016 KERALA Kollam 2021 Jun 124.6
1462 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Jun 120.4
1463 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Jun 123.8
1464 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Jun 131.6
1465 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Jun 135.4
1466 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Jun 127.3
1467 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Jun 120.8
1468 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Jun 123.8
1469 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Jun 115.9
1470 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Jun 128.2
1471 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Jun 141.0
1472 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Jun 125.4
1473 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Jun 132.8
1474 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Jun 116.8
1475 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Jun 127.3
1476 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Jun 123.4
1477 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Jun 128.9
1478 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Jun 119.5
1479 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Jun 135.8
1480 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Jun 126.3
1481 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Jun 123.8
1482 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Jun 118.9
1483 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Jun 119.1
1484 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Jun 126.3
1485 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Jun 123.3
1486 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Jun 143.1
1487 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Jun 124.9
1488 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Jun 132.6
1489 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Jun 127.5
1490 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Jun 114.9
1491 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Jun 124.3
1492 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Jun 147.2
1493 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Jun 134.8
1494 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Jun 139.5
1495 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Jun 152.9
1496 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Jun 129.5
1497 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Jun 142.1
1498 2016 ODISHA Cuttack 2021 Jun 127.7
1499 2016 ODISHA Cuttack 2022 Jun 139.1
1500 2016 ODISHA Cuttack 2023 Jun 144.5
1501 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Jun 146.4
1502 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Jun 137.3
1503 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Jun 128.0
1504 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Jun 137.5
1505 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Jun 148.2
1506 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Jun 125.8
1507 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Jun 120.8
1508 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Jun 125.9
1509 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Jun 132.0
1510 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Jun 139.7
1511 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Jun 119.4
1512 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Jun 132.5
1513 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Jun 120.6
1514 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Jun 128.5
1515 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Jun 141.5
1516 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Jun 134.6
1517 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Jun 120.1
1518 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Jun 128.0
1519 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Jun 122.3
1520 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Jun 128.2
1521 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Jun 125.8
1522 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Jun 134.0
1523 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Jun 126.6
1524 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Jun 117.9
1525 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Jun 128.6
1526 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Jun 124.4
1527 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Jun 114.6
1528 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Jun 123.3
1529 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Jun 137.7
1530 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Jun 127.8
1531 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Jun 135.5
1532 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Jun 127.3
1533 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Jun 120.4
1534 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Jun 137.3
1535 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Jun 127.1
1536 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Jun 130.3
1537 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Jun 131.2
1538 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Jun 125.2
1539 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Jun 140.1
1540 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Jun 134.7
1541 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Jun 129.5
1542 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Jun 121.6
1543 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Jun 135.4
1544 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Jun 124.5
1545 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Jun 145.2
1546 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Jun 138.4
1547 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Jun 129.8
1548 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Jun 121.5
1549 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Jun 136.8
1550 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Jun 121.3
1551 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Jun 127.8
1552 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Jun 131.4
1553 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Jun 137.0
1554 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Jun 148.2
1555 2016 TELANGANA Warangal 2023 Jun 141.2
1556 2016 TELANGANA Warangal 2022 Jun 132.9
1557 2016 TELANGANA Warangal 2021 Jun 121.9
1558 2016 TRIPURA Tripura 2022 Jun 131.8
1559 2016 TRIPURA Tripura 2023 Jun 134.7
1560 2016 TRIPURA Tripura 2021 Jun 118.6
1561 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Jun 131.4
1562 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Jun 137.5
1563 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Jun 146.8
1564 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Jun 141.1
1565 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Jun 122.8
1566 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Jun 131.4
1567 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Jun 130.9
1568 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Jun 138.9
1569 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Jun 121.8
1570 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Jun 122.9
1571 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Jun 131.1
1572 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Jun 138.9
1573 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Jun 136.7
1574 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Jun 142.9
1575 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Jun 125.2
1576 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Jun 129.2
1577 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Jun 135.3
1578 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Jun 125.4
1579 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Jun 118.5
1580 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Jun 115.2
1581 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Jun 125.9
1582 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Jun 138.7
1583 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Jun 132.0
1584 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Jun 121.4
1585 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Jun 116.2
1586 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Jun 125.8
1587 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Jun 120.6
1588 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Jun 139.7
1589 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Jun 129.9
1590 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Jun 121.6
1591 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Jun 116.9
1592 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Jun 135.7
1593 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Jun 128.4
1594 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Jun 138.2
1595 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Jun 137.8
1596 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Jun 124.9
1597 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Jun 141.3
1598 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Jun 139.0
1599 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Jun 130.4
1600 2016 All India(with center wise) All India 2022 Jun 129.2
1601 2016 All India(with center wise) All India 2023 Jun 136.4
1602 2016 All India(with center wise) All India 2021 Jun 121.7
1603 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2023 Jul 147.4
1604 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Jul 131.8
1605 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Jul 123.0
1606 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Jul 119.8
1607 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2023 Jul 138.8
1608 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Jul 125.3
1609 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2023 Jul 153.7
1610 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Jul 142.4
1611 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Jul 134.5
1612 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Jul 128.0
1613 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2023 Jul 144.0
1614 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Jul 137.1
1615 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Jul 147.7
1616 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Jul 132.6
1617 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2023 Jul 155.2
1618 2016 ASSAM Guwahati 2021 Jul 135.2
1619 2016 ASSAM Guwahati 2023 Jul 149.9
1620 2016 ASSAM Guwahati 2022 Jul 145.2
1621 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Jul 118.5
1622 2016 ASSAM Labac-Silchar 2023 Jul 140.8
1623 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Jul 131.0
1624 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2023 Jul 145.8
1625 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Jul 131.8
1626 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Jul 116.2
1627 2016 ASSAM Sibsagar 2023 Jul 147.1
1628 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Jul 118.6
1629 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Jul 134.1
1630 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Jul 127.6
1631 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Jul 118.8
1632 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2023 Jul 138.8
1633 2016 BIHAR Patna 2021 Jul 121.5
1634 2016 BIHAR Patna 2023 Jul 138.0
1635 2016 BIHAR Patna 2022 Jul 127.2
1636 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Jul 125.0
1637 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Jul 135.0
1638 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2023 Jul 147.0
1639 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Jul 118.1
1640 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2023 Jul 130.0
1641 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Jul 124.2
1642 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Jul 126.8
1643 2016 CHHATTISGARH Korba 2023 Jul 145.5
1644 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Jul 133.2
1645 2016 CHHATTISGARH Raipur 2023 Jul 141.8
1646 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Jul 128.9
1647 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Jul 118.9
1648 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Jul 125.8
1649 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2023 Jul 126.8
1650 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Jul 114.9
1651 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Jul 116.4
1652 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Jul 126.1
1653 2016 DELHI (NCT) Delhi 2023 Jul 133.6
1654 2016 GOA Goa 2023 Jul 131.1
1655 2016 GOA Goa 2021 Jul 121.1
1656 2016 GOA Goa 2022 Jul 127.1
1657 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Jul 118.0
1658 2016 GUJARAT Ahmedabad 2023 Jul 137.9
1659 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Jul 124.4
1660 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Jul 118.4
1661 2016 GUJARAT Bhavnagar 2023 Jul 135.8
1662 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Jul 126.8
1663 2016 GUJARAT Rajkot 2023 Jul 139.0
1664 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Jul 130.9
1665 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Jul 120.2
1666 2016 GUJARAT Surat 2021 Jul 117.9
1667 2016 GUJARAT Surat 2023 Jul 132.8
1668 2016 GUJARAT Surat 2022 Jul 125.3
1669 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Jul 119.9
1670 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Jul 124.8
1671 2016 GUJARAT Vadodara 2023 Jul 134.2
1672 2016 HARYANA Faridabad 2022 Jul 128.4
1673 2016 HARYANA Faridabad 2021 Jul 120.9
1674 2016 HARYANA Faridabad 2023 Jul 143.2
1675 2016 HARYANA Gurugram 2023 Jul 146.9
1676 2016 HARYANA Gurugram 2022 Jul 133.3
1677 2016 HARYANA Gurugram 2021 Jul 122.0
1678 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Jul 120.7
1679 2016 HARYANA Yamunanagar 2023 Jul 144.7
1680 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Jul 129.7
1681 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2023 Jul 136.3
1682 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Jul 123.8
1683 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Jul 129.7
1684 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Jul 135.6
1685 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2023 Jul 141.6
1686 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Jul 127.3
1687 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Jul 123.5
1688 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Jul 127.8
1689 2016 JHARKHAND Bokaro 2023 Jul 134.3
1690 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2023 Jul 144.4
1691 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Jul 127.9
1692 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Jul 133.8
1693 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Jul 134.6
1694 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Jul 140.1
1695 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2023 Jul 151.5
1696 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Jul 127.9
1697 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Jul 132.4
1698 2016 JHARKHAND Ramgarh 2023 Jul 139.5
1699 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Jul 124.2
1700 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Jul 117.9
1701 2016 KARNATAKA Bengaluru 2023 Jul 133.9
1702 2016 KARNATAKA Belgaum 2023 Jul 144.2
1703 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Jul 129.1
1704 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Jul 123.8
1705 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Jul 120.2
1706 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Jul 113.4
1707 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2023 Jul 130.4
1708 2016 KARNATAKA Davanagere 2023 Jul 146.4
1709 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Jul 131.5
1710 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Jul 125.4
1711 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Jul 121.2
1712 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2023 Jul 135.8
1713 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Jul 125.9
1714 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Jul 124.9
1715 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Jul 115.7
1716 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2023 Jul 136.7
1717 2016 KARNATAKA Mysore 2023 Jul 138.1
1718 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Jul 127.7
1719 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Jul 121.9
1720 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Jul 128.1
1721 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2023 Jul 141.3
1722 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Jul 133.1
1723 2016 KERALA Idukki 2023 Jul 142.3
1724 2016 KERALA Idukki 2022 Jul 132.6
1725 2016 KERALA Idukki 2021 Jul 126.5
1726 2016 KERALA Kollam 2023 Jul 134.9
1727 2016 KERALA Kollam 2022 Jul 130.4
1728 2016 KERALA Kollam 2021 Jul 124.6
1729 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Jul 124.8
1730 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2023 Jul 135.5
1731 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Jul 121.1
1732 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2023 Jul 137.5
1733 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Jul 122.2
1734 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Jul 128.6
1735 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Jul 123.4
1736 2016 MADHYA PRADESH Indore 2023 Jul 130.9
1737 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Jul 116.7
1738 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Jul 125.1
1739 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Jul 134.4
1740 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2023 Jul 143.0
1741 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Jul 123.7
1742 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Jul 117.2
1743 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2023 Jul 131.4
1744 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Jul 123.1
1745 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2023 Jul 140.0
1746 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Jul 130.0
1747 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Jul 124.0
1748 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Jul 119.9
1749 2016 MAHARASHTRA Nasik 2023 Jul 131.5
1750 2016 MAHARASHTRA Pune 2023 Jul 127.4
1751 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Jul 123.2
1752 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Jul 120.8
1753 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Jul 134.1
1754 2016 MAHARASHTRA Solapur 2023 Jul 143.9
1755 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Jul 126.8
1756 2016 MAHARASHTRA Thane 2023 Jul 129.6
1757 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Jul 116.6
1758 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Jul 124.8
1759 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Jul 142.4
1760 2016 MEGHALAYA Shillong 2023 Jul 148.5
1761 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Jul 134.0
1762 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Jul 129.8
1763 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Jul 142.1
1764 2016 ODISHA Angul-Talchar 2023 Jul 153.2
1765 2016 ODISHA Cuttack 2023 Jul 147.4
1766 2016 ODISHA Cuttack 2021 Jul 129.5
1767 2016 ODISHA Cuttack 2022 Jul 140.0
1768 2016 ODISHA Keonjhar 2023 Jul 145.4
1769 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Jul 139.2
1770 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Jul 129.8
1771 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Jul 125.9
1772 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Jul 135.7
1773 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2023 Jul 155.4
1774 2016 PUNJAB Amritsar 2023 Jul 134.9
1775 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Jul 123.0
1776 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Jul 127.6
1777 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Jul 120.4
1778 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Jul 135.7
1779 2016 PUNJAB Jalandhar 2023 Jul 145.8
1780 2016 PUNJAB Ludhiana 2023 Jul 148.3
1781 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Jul 121.4
1782 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Jul 130.5
1783 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Jul 120.9
1784 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Jul 128.2
1785 2016 PUNJAB Sangrur 2023 Jul 139.8
1786 2016 RAJASTHAN Alwar 2023 Jul 131.0
1787 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Jul 128.0
1788 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Jul 122.4
1789 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2023 Jul 136.1
1790 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Jul 127.9
1791 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Jul 118.3
1792 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Jul 125.0
1793 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Jul 115.5
1794 2016 RAJASTHAN Jaipur 2023 Jul 130.0
1795 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Jul 123.9
1796 2016 TAMIL NADU Chennai 2023 Jul 139.9
1797 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Jul 127.0
1798 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2023 Jul 138.2
1799 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Jul 127.0
1800 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Jul 121.4
1801 2016 TAMIL NADU Coonoor 2023 Jul 141.8
1802 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Jul 126.8
1803 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Jul 130.2
1804 2016 TAMIL NADU Madurai 2023 Jul 144.4
1805 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Jul 131.6
1806 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Jul 124.7
1807 2016 TAMIL NADU Salem 2023 Jul 142.0
1808 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Jul 125.4
1809 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Jul 122.8
1810 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Jul 135.1
1811 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Jul 125.4
1812 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2023 Jul 147.0
1813 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2023 Jul 141.6
1814 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Jul 127.8
1815 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Jul 123.1
1816 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Jul 123.0
1817 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Jul 130.1
1818 2016 TELANGANA Hyderabad 2023 Jul 138.3
1819 2016 TELANGANA Mancheriyal 2023 Jul 151.2
1820 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Jul 132.4
1821 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Jul 138.8
1822 2016 TELANGANA Warangal 2023 Jul 145.6
1823 2016 TELANGANA Warangal 2022 Jul 133.3
1824 2016 TELANGANA Warangal 2021 Jul 123.0
1825 2016 TRIPURA Tripura 2021 Jul 120.4
1826 2016 TRIPURA Tripura 2022 Jul 132.5
1827 2016 TRIPURA Tripura 2023 Jul 140.4
1828 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2023 Jul 153.7
1829 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Jul 132.3
1830 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Jul 141.3
1831 2016 UTTAR PRADESH Agra 2023 Jul 147.0
1832 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Jul 124.1
1833 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Jul 131.4
1834 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Jul 132.3
1835 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2023 Jul 142.9
1836 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Jul 123.1
1837 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2023 Jul 141.8
1838 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Jul 125.6
1839 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Jul 132.1
1840 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Jul 138.7
1841 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2023 Jul 148.0
1842 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Jul 127.6
1843 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Jul 126.0
1844 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Jul 130.9
1845 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2023 Jul 139.3
1846 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Jul 116.4
1847 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Jul 119.7
1848 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2023 Jul 127.9
1849 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Jul 132.0
1850 2016 WEST BENGAL Durgapur 2023 Jul 142.2
1851 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Jul 123.2
1852 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Jul 116.5
1853 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Jul 121.6
1854 2016 WEST BENGAL Haldia 2023 Jul 127.6
1855 2016 WEST BENGAL Howrah 2023 Jul 142.6
1856 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Jul 121.7
1857 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Jul 130.8
1858 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Jul 117.6
1859 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Jul 131.7
1860 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2023 Jul 136.4
1861 2016 WEST BENGAL Kolkata 2023 Jul 141.7
1862 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Jul 125.4
1863 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Jul 138.6
1864 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Jul 130.5
1865 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Jul 139.6
1866 2016 WEST BENGAL Raniganj 2023 Jul 143.3
1867 2016 All India(with center wise) All India 2021 Jul 122.8
1868 2016 All India(with center wise) All India 2022 Jul 129.9
1869 2016 All India(with center wise) All India 2023 Jul 139.7
1870 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Aug 133.4
1871 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Aug 123.0
1872 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Aug 126.3
1873 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Aug 120.7
1874 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Aug 142.2
1875 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Aug 135.4
1876 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Aug 137.0
1877 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Aug 127.3
1878 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Aug 148.7
1879 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Aug 133.9
1880 2016 ASSAM Guwahati 2022 Aug 145.8
1881 2016 ASSAM Guwahati 2021 Aug 137.8
1882 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Aug 132.5
1883 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Aug 118.5
1884 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Aug 134.4
1885 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Aug 116.7
1886 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Aug 135.1
1887 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Aug 120.0
1888 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Aug 128.6
1889 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Aug 120.8
1890 2016 BIHAR Patna 2022 Aug 129.2
1891 2016 BIHAR Patna 2021 Aug 121.3
1892 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Aug 125.9
1893 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Aug 137.2
1894 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Aug 123.6
1895 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Aug 117.9
1896 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Aug 132.7
1897 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Aug 126.6
1898 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Aug 119.0
1899 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Aug 128.8
1900 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Aug 115.0
1901 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Aug 124.0
1902 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Aug 128.0
1903 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Aug 117.1
1904 2016 GOA Goa 2021 Aug 120.2
1905 2016 GOA Goa 2022 Aug 126.4
1906 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Aug 125.7
1907 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Aug 118.3
1908 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Aug 118.2
1909 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Aug 126.7
1910 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Aug 131.1
1911 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Aug 121.9
1912 2016 GUJARAT Surat 2021 Aug 118.2
1913 2016 GUJARAT Surat 2022 Aug 125.0
1914 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Aug 120.0
1915 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Aug 124.7
1916 2016 HARYANA Faridabad 2021 Aug 121.8
1917 2016 HARYANA Faridabad 2022 Aug 128.7
1918 2016 HARYANA Gurugram 2021 Aug 122.3
1919 2016 HARYANA Gurugram 2022 Aug 133.1
1920 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Aug 130.3
1921 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Aug 122.1
1922 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Aug 124.0
1923 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Aug 131.2
1924 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Aug 128.0
1925 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Aug 136.3
1926 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Aug 123.6
1927 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Aug 126.7
1928 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Aug 127.5
1929 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Aug 133.3
1930 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Aug 135.1
1931 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Aug 136.4
1932 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Aug 127.6
1933 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Aug 130.5
1934 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Aug 118.0
1935 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Aug 124.0
1936 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Aug 124.1
1937 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Aug 129.8
1938 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Aug 113.3
1939 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Aug 121.9
1940 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Aug 126.1
1941 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Aug 132.4
1942 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Aug 122.0
1943 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Aug 126.5
1944 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Aug 115.9
1945 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Aug 124.8
1946 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Aug 121.4
1947 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Aug 127.8
1948 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Aug 132.7
1949 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Aug 127.5
1950 2016 KERALA Idukki 2022 Aug 132.8
1951 2016 KERALA Idukki 2021 Aug 126.5
1952 2016 KERALA Kollam 2022 Aug 129.8
1953 2016 KERALA Kollam 2021 Aug 124.5
1954 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Aug 126.0
1955 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Aug 120.6
1956 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Aug 121.1
1957 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Aug 129.2
1958 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Aug 123.9
1959 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Aug 118.2
1960 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Aug 125.8
1961 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Aug 134.4
1962 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Aug 123.4
1963 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Aug 116.8
1964 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Aug 123.6
1965 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Aug 129.9
1966 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Aug 119.4
1967 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Aug 123.6
1968 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Aug 123.0
1969 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Aug 120.4
1970 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Aug 138.0
1971 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Aug 126.7
1972 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Aug 124.7
1973 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Aug 116.6
1974 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Aug 134.8
1975 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Aug 141.1
1976 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Aug 144.1
1977 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Aug 129.8
1978 2016 ODISHA Cuttack 2022 Aug 140.2
1979 2016 ODISHA Cuttack 2021 Aug 129.4
1980 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Aug 140.6
1981 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Aug 129.5
1982 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Aug 134.4
1983 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Aug 124.8
1984 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Aug 124.0
1985 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Aug 127.7
1986 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Aug 122.5
1987 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Aug 133.8
1988 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Aug 124.9
1989 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Aug 132.4
1990 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Aug 121.8
1991 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Aug 128.7
1992 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Aug 126.7
1993 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Aug 122.2
1994 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Aug 119.7
1995 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Aug 129.2
1996 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Aug 125.3
1997 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Aug 115.9
1998 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Aug 127.4
1999 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Aug 123.0
2000 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Aug 127.4
2001 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Aug 120.9
2002 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Aug 124.7
2003 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Aug 126.6
2004 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Aug 132.9
2005 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Aug 125.3
2006 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Aug 126.3
2007 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Aug 121.7
2008 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Aug 136.0
2009 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Aug 123.2
2010 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Aug 128.2
2011 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Aug 121.7
2012 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Aug 130.4
2013 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Aug 122.4
2014 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Aug 139.4
2015 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Aug 132.9
2016 2016 TELANGANA Warangal 2021 Aug 122.4
2017 2016 TELANGANA Warangal 2022 Aug 132.3
2018 2016 TRIPURA Tripura 2022 Aug 132.1
2019 2016 TRIPURA Tripura 2021 Aug 122.0
2020 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Aug 131.0
2021 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Aug 140.9
2022 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Aug 125.7
2023 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Aug 134.6
2024 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Aug 123.2
2025 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Aug 132.4
2026 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Aug 133.4
2027 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Aug 125.2
2028 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Aug 127.2
2029 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Aug 138.5
2030 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Aug 126.3
2031 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Aug 132.5
2032 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Aug 121.9
2033 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Aug 116.7
2034 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Aug 133.8
2035 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Aug 124.6
2036 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Aug 121.7
2037 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Aug 116.5
2038 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Aug 131.5
2039 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Aug 121.9
2040 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Aug 132.9
2041 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Aug 120.5
2042 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Aug 126.4
2043 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Aug 140.1
2044 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Aug 130.9
2045 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Aug 139.8
2046 2016 All India(with center wise) All India 2022 Aug 130.2
2047 2016 All India(with center wise) All India 2021 Aug 123.0
2048 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Sep 123.0
2049 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2020 Sep 119.6
2050 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Sep 134.7
2051 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Sep 129.1
2052 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Sep 120.6
2053 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2020 Sep 113.1
2054 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Sep 135.2
2055 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2020 Sep 127.2
2056 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Sep 143.4
2057 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2020 Sep 125.7
2058 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Sep 137.2
2059 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Sep 127.7
2060 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Sep 148.7
2061 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Sep 134.5
2062 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2020 Sep 131.5
2063 2016 ASSAM Guwahati 2020 Sep 126.8
2064 2016 ASSAM Guwahati 2022 Sep 146.0
2065 2016 ASSAM Guwahati 2021 Sep 138.0
2066 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Sep 133.7
2067 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Sep 119.2
2068 2016 ASSAM Labac-Silchar 2020 Sep 116.9
2069 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Sep 117.9
2070 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2020 Sep 116.6
2071 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Sep 137.0
2072 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Sep 135.5
2073 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Sep 121.8
2074 2016 ASSAM Sibsagar 2020 Sep 120.0
2075 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2020 Sep 118.1
2076 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Sep 120.0
2077 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Sep 131.8
2078 2016 BIHAR Patna 2022 Sep 128.8
2079 2016 BIHAR Patna 2021 Sep 121.1
2080 2016 BIHAR Patna 2020 Sep 118.8
2081 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Sep 137.5
2082 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2020 Sep 121.6
2083 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Sep 125.9
2084 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Sep 124.1
2085 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Sep 118.0
2086 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2020 Sep 112.8
2087 2016 CHHATTISGARH Korba 2020 Sep 122.2
2088 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Sep 132.6
2089 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Sep 127.8
2090 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Sep 119.6
2091 2016 CHHATTISGARH Raipur 2020 Sep 116.0
2092 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Sep 129.2
2093 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Sep 124.7
2094 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2020 Sep 114.6
2095 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Sep 116.3
2096 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Sep 117.6
2097 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Sep 128.7
2098 2016 DELHI (NCT) Delhi 2020 Sep 112.7
2099 2016 GOA Goa 2020 Sep 110.4
2100 2016 GOA Goa 2021 Sep 120.3
2101 2016 GOA Goa 2022 Sep 127.0
2102 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Sep 125.1
2103 2016 GUJARAT Ahmedabad 2020 Sep 116.4
2104 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Sep 118.6
2105 2016 GUJARAT Bhavnagar 2020 Sep 113.7
2106 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Sep 119.3
2107 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Sep 131.2
2108 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Sep 134.2
2109 2016 GUJARAT Rajkot 2020 Sep 114.6
2110 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Sep 123.9
2111 2016 GUJARAT Surat 2021 Sep 121.1
2112 2016 GUJARAT Surat 2022 Sep 125.3
2113 2016 GUJARAT Surat 2020 Sep 113.2
2114 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Sep 125.4
2115 2016 GUJARAT Vadodara 2020 Sep 116.6
2116 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Sep 120.7
2117 2016 HARYANA Faridabad 2020 Sep 116.9
2118 2016 HARYANA Faridabad 2022 Sep 129.0
2119 2016 HARYANA Faridabad 2021 Sep 121.7
2120 2016 HARYANA Gurugram 2022 Sep 134.1
2121 2016 HARYANA Gurugram 2021 Sep 123.5
2122 2016 HARYANA Gurugram 2020 Sep 120.4
2123 2016 HARYANA Yamunanagar 2020 Sep 113.5
2124 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Sep 131.8
2125 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Sep 122.9
2126 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2020 Sep 120.8
2127 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Sep 124.6
2128 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Sep 131.2
2129 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Sep 136.8
2130 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2020 Sep 119.9
2131 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Sep 130.3
2132 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Sep 121.8
2133 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Sep 126.2
2134 2016 JHARKHAND Bokaro 2020 Sep 117.4
2135 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2020 Sep 121.6
2136 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Sep 128.2
2137 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Sep 136.5
2138 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2020 Sep 127.6
2139 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Sep 135.7
2140 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Sep 139.8
2141 2016 JHARKHAND Ramgarh 2020 Sep 125.3
2142 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Sep 127.4
2143 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Sep 131.8
2144 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Sep 125.0
2145 2016 KARNATAKA Bengaluru 2020 Sep 114.6
2146 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Sep 117.9
2147 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Sep 124.3
2148 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Sep 131.7
2149 2016 KARNATAKA Belgaum 2020 Sep 115.1
2150 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Sep 123.6
2151 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2020 Sep 111.1
2152 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Sep 114.0
2153 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Sep 134.3
2154 2016 KARNATAKA Davanagere 2020 Sep 120.6
2155 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Sep 125.6
2156 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2020 Sep 115.4
2157 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Sep 121.4
2158 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Sep 126.7
2159 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Sep 127.5
2160 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2020 Sep 109.0
2161 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Sep 116.5
2162 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Sep 121.8
2163 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Sep 130.9
2164 2016 KARNATAKA Mysore 2020 Sep 113.3
2165 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Sep 133.1
2166 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Sep 127.1
2167 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2020 Sep 122.8
2168 2016 KERALA Idukki 2021 Sep 127.2
2169 2016 KERALA Idukki 2020 Sep 121.6
2170 2016 KERALA Idukki 2022 Sep 133.1
2171 2016 KERALA Kollam 2022 Sep 131.3
2172 2016 KERALA Kollam 2021 Sep 124.6
2173 2016 KERALA Kollam 2020 Sep 117.6
2174 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Sep 126.9
2175 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Sep 121.1
2176 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2020 Sep 114.8
2177 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Sep 120.8
2178 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2020 Sep 115.8
2179 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Sep 128.6
2180 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Sep 126.1
2181 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Sep 117.8
2182 2016 MADHYA PRADESH Indore 2020 Sep 113.7
2183 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2020 Sep 115.1
2184 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Sep 134.1
2185 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Sep 127.6
2186 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2020 Sep 113.5
2187 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Sep 124.7
2188 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Sep 117.9
2189 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Sep 129.8
2190 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Sep 124.0
2191 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2020 Sep 116.6
2192 2016 MAHARASHTRA Nasik 2020 Sep 113.7
2193 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Sep 123.6
2194 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Sep 119.6
2195 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Sep 119.9
2196 2016 MAHARASHTRA Pune 2020 Sep 114.7
2197 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Sep 122.8
2198 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Sep 127.6
2199 2016 MAHARASHTRA Solapur 2020 Sep 114.9
2200 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Sep 138.1
2201 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Sep 117.7
2202 2016 MAHARASHTRA Thane 2020 Sep 112.4
2203 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Sep 124.7
2204 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Sep 140.5
2205 2016 MEGHALAYA Shillong 2020 Sep 124.8
2206 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Sep 135.3
2207 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Sep 144.4
2208 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Sep 130.7
2209 2016 ODISHA Angul-Talchar 2020 Sep 127.4
2210 2016 ODISHA Cuttack 2021 Sep 130.4
2211 2016 ODISHA Cuttack 2022 Sep 141.0
2212 2016 ODISHA Cuttack 2020 Sep 126.9
2213 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Sep 140.6
2214 2016 ODISHA Keonjhar 2020 Sep 125.7
2215 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Sep 131.2
2216 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2020 Sep 115.7
2217 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Sep 126.8
2218 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Sep 134.9
2219 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Sep 124.2
2220 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Sep 127.3
2221 2016 PUNJAB Amritsar 2020 Sep 123.3
2222 2016 PUNJAB Jalandhar 2020 Sep 121.1
2223 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Sep 122.8
2224 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Sep 135.6
2225 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Sep 126.3
2226 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Sep 133.8
2227 2016 PUNJAB Ludhiana 2020 Sep 120.8
2228 2016 PUNJAB Sangrur 2020 Sep 114.1
2229 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Sep 121.8
2230 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Sep 129.1
2231 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Sep 123.3
2232 2016 RAJASTHAN Alwar 2020 Sep 116.9
2233 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Sep 126.7
2234 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Sep 129.6
2235 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Sep 120.3
2236 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2020 Sep 115.9
2237 2016 RAJASTHAN Jaipur 2020 Sep 114.3
2238 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Sep 125.5
2239 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Sep 116.5
2240 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Sep 129.0
2241 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Sep 121.3
2242 2016 TAMIL NADU Chennai 2020 Sep 119.9
2243 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2020 Sep 118.3
2244 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Sep 128.0
2245 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Sep 120.4
2246 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Sep 124.3
2247 2016 TAMIL NADU Coonoor 2020 Sep 121.7
2248 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Sep 129.0
2249 2016 TAMIL NADU Madurai 2020 Sep 119.5
2250 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Sep 135.1
2251 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Sep 125.2
2252 2016 TAMIL NADU Salem 2020 Sep 114.0
2253 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Sep 128.1
2254 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Sep 120.5
2255 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Sep 137.0
2256 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Sep 126.2
2257 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2020 Sep 119.8
2258 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2020 Sep 119.4
2259 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Sep 129.3
2260 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Sep 121.9
2261 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Sep 131.9
2262 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Sep 122.8
2263 2016 TELANGANA Hyderabad 2020 Sep 119.7
2264 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Sep 132.4
2265 2016 TELANGANA Mancheriyal 2020 Sep 127.7
2266 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Sep 141.2
2267 2016 TELANGANA Warangal 2022 Sep 134.3
2268 2016 TELANGANA Warangal 2021 Sep 123.5
2269 2016 TELANGANA Warangal 2020 Sep 119.0
2270 2016 TRIPURA Tripura 2021 Sep 123.2
2271 2016 TRIPURA Tripura 2022 Sep 131.6
2272 2016 TRIPURA Tripura 2020 Sep 118.4
2273 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2020 Sep 126.8
2274 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Sep 130.2
2275 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Sep 142.3
2276 2016 UTTAR PRADESH Agra 2020 Sep 119.7
2277 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Sep 125.9
2278 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Sep 136.3
2279 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2020 Sep 121.5
2280 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Sep 124.2
2281 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Sep 133.2
2282 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Sep 134.8
2283 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2020 Sep 118.8
2284 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Sep 125.7
2285 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2020 Sep 124.0
2286 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Sep 127.7
2287 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Sep 139.2
2288 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Sep 135.8
2289 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2020 Sep 121.3
2290 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Sep 125.6
2291 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Sep 123.7
2292 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Sep 119.7
2293 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2020 Sep 113.9
2294 2016 WEST BENGAL Durgapur 2020 Sep 117.4
2295 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Sep 134.5
2296 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Sep 125.6
2297 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Sep 123.8
2298 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Sep 119.7
2299 2016 WEST BENGAL Haldia 2020 Sep 115.6
2300 2016 WEST BENGAL Howrah 2020 Sep 121.0
2301 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Sep 134.0
2302 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Sep 123.0
2303 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2020 Sep 125.4
2304 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Sep 133.8
2305 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Sep 120.8
2306 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Sep 127.4
2307 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Sep 140.6
2308 2016 WEST BENGAL Kolkata 2020 Sep 126.5
2309 2016 WEST BENGAL Raniganj 2020 Sep 125.5
2310 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Sep 133.5
2311 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Sep 142.5
2312 2016 All India(with center wise) All India 2021 Sep 123.3
2313 2016 All India(with center wise) All India 2022 Sep 131.3
2314 2016 All India(with center wise) All India 2020 Sep 118.1
2315 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Oct 137.9
2316 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Oct 124.3
2317 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2020 Oct 123.0
2318 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2020 Oct 115.3
2319 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Oct 132.1
2320 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Oct 121.2
2321 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Oct 145.8
2322 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Oct 136.2
2323 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2020 Oct 128.9
2324 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Oct 136.6
2325 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2020 Oct 128.1
2326 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Oct 131.7
2327 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2020 Oct 134.9
2328 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Oct 135.3
2329 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Oct 147.4
2330 2016 ASSAM Guwahati 2020 Oct 129.1
2331 2016 ASSAM Guwahati 2022 Oct 146.7
2332 2016 ASSAM Guwahati 2021 Oct 139.7
2333 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Oct 121.4
2334 2016 ASSAM Labac-Silchar 2020 Oct 119.1
2335 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Oct 135.1
2336 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2020 Oct 118.7
2337 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Oct 137.5
2338 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Oct 119.0
2339 2016 ASSAM Sibsagar 2020 Oct 121.1
2340 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Oct 125.3
2341 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Oct 135.9
2342 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Oct 122.9
2343 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2020 Oct 120.2
2344 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Oct 134.1
2345 2016 BIHAR Patna 2020 Oct 122.5
2346 2016 BIHAR Patna 2022 Oct 130.8
2347 2016 BIHAR Patna 2021 Oct 123.8
2348 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2020 Oct 123.2
2349 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Oct 127.0
2350 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Oct 137.6
2351 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Oct 120.0
2352 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2020 Oct 113.8
2353 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Oct 124.3
2354 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Oct 129.4
2355 2016 CHHATTISGARH Korba 2020 Oct 121.9
2356 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Oct 133.1
2357 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Oct 123.1
2358 2016 CHHATTISGARH Raipur 2020 Oct 115.9
2359 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Oct 130.9
2360 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Oct 120.2
2361 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Oct 125.4
2362 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2020 Oct 115.6
2363 2016 DELHI (NCT) Delhi 2020 Oct 113.2
2364 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Oct 119.0
2365 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Oct 129.9
2366 2016 GOA Goa 2022 Oct 126.9
2367 2016 GOA Goa 2020 Oct 111.5
2368 2016 GOA Goa 2021 Oct 121.1
2369 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Oct 120.6
2370 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Oct 128.5
2371 2016 GUJARAT Ahmedabad 2020 Oct 117.8
2372 2016 GUJARAT Bhavnagar 2020 Oct 114.0
2373 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Oct 122.1
2374 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Oct 131.3
2375 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Oct 124.1
2376 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Oct 133.3
2377 2016 GUJARAT Rajkot 2020 Oct 115.2
2378 2016 GUJARAT Surat 2020 Oct 115.9
2379 2016 GUJARAT Surat 2021 Oct 122.6
2380 2016 GUJARAT Surat 2022 Oct 126.4
2381 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Oct 127.4
2382 2016 GUJARAT Vadodara 2020 Oct 118.2
2383 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Oct 123.1
2384 2016 HARYANA Faridabad 2022 Oct 130.8
2385 2016 HARYANA Faridabad 2020 Oct 118.6
2386 2016 HARYANA Faridabad 2021 Oct 123.0
2387 2016 HARYANA Gurugram 2021 Oct 126.6
2388 2016 HARYANA Gurugram 2022 Oct 136.1
2389 2016 HARYANA Gurugram 2020 Oct 122.0
2390 2016 HARYANA Yamunanagar 2020 Oct 115.6
2391 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Oct 125.6
2392 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Oct 133.6
2393 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Oct 131.7
2394 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2020 Oct 122.1
2395 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Oct 126.7
2396 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2020 Oct 122.3
2397 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Oct 131.6
2398 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Oct 137.3
2399 2016 JHARKHAND Bokaro 2020 Oct 119.9
2400 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Oct 124.0
2401 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Oct 129.1
2402 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2020 Oct 122.7
2403 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Oct 129.7
2404 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Oct 137.3
2405 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2020 Oct 130.9
2406 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Oct 138.4
2407 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Oct 140.8
2408 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Oct 132.0
2409 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Oct 134.2
2410 2016 JHARKHAND Ramgarh 2020 Oct 129.1
2411 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Oct 125.0
2412 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Oct 118.7
2413 2016 KARNATAKA Bengaluru 2020 Oct 115.5
2414 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Oct 125.8
2415 2016 KARNATAKA Belgaum 2020 Oct 118.3
2416 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Oct 134.8
2417 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Oct 125.5
2418 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Oct 115.3
2419 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2020 Oct 112.9
2420 2016 KARNATAKA Davanagere 2020 Oct 122.1
2421 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Oct 136.5
2422 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Oct 126.5
2423 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Oct 121.9
2424 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2020 Oct 115.5
2425 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Oct 127.7
2426 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2020 Oct 108.7
2427 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Oct 129.2
2428 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Oct 118.3
2429 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Oct 123.8
2430 2016 KARNATAKA Mysore 2020 Oct 114.9
2431 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Oct 132.0
2432 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Oct 127.7
2433 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2020 Oct 122.6
2434 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Oct 134.1
2435 2016 KERALA Idukki 2022 Oct 134.8
2436 2016 KERALA Idukki 2021 Oct 127.0
2437 2016 KERALA Idukki 2020 Oct 122.8
2438 2016 KERALA Kollam 2020 Oct 119.4
2439 2016 KERALA Kollam 2022 Oct 133.0
2440 2016 KERALA Kollam 2021 Oct 124.8
2441 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2020 Oct 115.4
2442 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Oct 122.5
2443 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Oct 127.2
2444 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Oct 129.1
2445 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2020 Oct 117.1
2446 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Oct 123.7
2447 2016 MADHYA PRADESH Indore 2020 Oct 115.3
2448 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Oct 120.3
2449 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Oct 126.7
2450 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Oct 132.9
2451 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2020 Oct 116.3
2452 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Oct 128.2
2453 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Oct 126.1
2454 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Oct 119.9
2455 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2020 Oct 114.8
2456 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2020 Oct 118.4
2457 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Oct 129.6
2458 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Oct 125.2
2459 2016 MAHARASHTRA Nasik 2020 Oct 114.9
2460 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Oct 123.6
2461 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Oct 120.5
2462 2016 MAHARASHTRA Pune 2020 Oct 115.3
2463 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Oct 124.2
2464 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Oct 121.1
2465 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Oct 139.4
2466 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Oct 127.7
2467 2016 MAHARASHTRA Solapur 2020 Oct 116.6
2468 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Oct 119.3
2469 2016 MAHARASHTRA Thane 2020 Oct 113.3
2470 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Oct 125.5
2471 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Oct 136.2
2472 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Oct 141.8
2473 2016 MEGHALAYA Shillong 2020 Oct 126.6
2474 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Oct 133.0
2475 2016 ODISHA Angul-Talchar 2020 Oct 127.6
2476 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Oct 143.4
2477 2016 ODISHA Cuttack 2022 Oct 141.7
2478 2016 ODISHA Cuttack 2021 Oct 132.0
2479 2016 ODISHA Cuttack 2020 Oct 126.9
2480 2016 ODISHA Keonjhar 2020 Oct 125.8
2481 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Oct 141.5
2482 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Oct 133.0
2483 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2020 Oct 117.6
2484 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Oct 130.1
2485 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Oct 137.0
2486 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Oct 126.9
2487 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Oct 125.5
2488 2016 PUNJAB Amritsar 2020 Oct 124.3
2489 2016 PUNJAB Jalandhar 2020 Oct 124.3
2490 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Oct 125.4
2491 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Oct 135.5
2492 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Oct 126.0
2493 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Oct 137.4
2494 2016 PUNJAB Ludhiana 2020 Oct 121.4
2495 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Oct 123.3
2496 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Oct 131.6
2497 2016 PUNJAB Sangrur 2020 Oct 116.2
2498 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Oct 128.5
2499 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Oct 125.2
2500 2016 RAJASTHAN Alwar 2020 Oct 117.9
2501 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2020 Oct 116.5
2502 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Oct 129.7
2503 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Oct 121.4
2504 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Oct 126.2
2505 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Oct 117.5
2506 2016 RAJASTHAN Jaipur 2020 Oct 115.0
2507 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Oct 129.9
2508 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Oct 122.5
2509 2016 TAMIL NADU Chennai 2020 Oct 119.5
2510 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Oct 128.4
2511 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Oct 122.2
2512 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2020 Oct 119.3
2513 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Oct 131.8
2514 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Oct 125.2
2515 2016 TAMIL NADU Coonoor 2020 Oct 122.2
2516 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Oct 136.4
2517 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Oct 127.0
2518 2016 TAMIL NADU Madurai 2020 Oct 119.2
2519 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Oct 122.9
2520 2016 TAMIL NADU Salem 2020 Oct 116.7
2521 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Oct 130.3
2522 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Oct 138.2
2523 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2020 Oct 123.1
2524 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Oct 128.1
2525 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Oct 129.5
2526 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2020 Oct 120.7
2527 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Oct 123.3
2528 2016 TELANGANA Hyderabad 2020 Oct 120.4
2529 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Oct 133.4
2530 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Oct 123.8
2531 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Oct 143.0
2532 2016 TELANGANA Mancheriyal 2020 Oct 129.4
2533 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Oct 133.6
2534 2016 TELANGANA Warangal 2020 Oct 121.1
2535 2016 TELANGANA Warangal 2021 Oct 124.8
2536 2016 TELANGANA Warangal 2022 Oct 136.2
2537 2016 TRIPURA Tripura 2020 Oct 120.1
2538 2016 TRIPURA Tripura 2021 Oct 125.7
2539 2016 TRIPURA Tripura 2022 Oct 133.1
2540 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Oct 142.3
2541 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2020 Oct 129.6
2542 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Oct 136.0
2543 2016 UTTAR PRADESH Agra 2020 Oct 119.8
2544 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Oct 128.1
2545 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Oct 137.3
2546 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2020 Oct 121.8
2547 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Oct 125.9
2548 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Oct 135.7
2549 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Oct 127.4
2550 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2020 Oct 120.3
2551 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Oct 135.2
2552 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Oct 130.1
2553 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2020 Oct 126.4
2554 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Oct 140.8
2555 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Oct 127.1
2556 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Oct 135.2
2557 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2020 Oct 122.7
2558 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Oct 125.2
2559 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2020 Oct 114.9
2560 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Oct 119.5
2561 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Oct 126.6
2562 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Oct 137.4
2563 2016 WEST BENGAL Durgapur 2020 Oct 117.6
2564 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Oct 122.5
2565 2016 WEST BENGAL Haldia 2020 Oct 116.3
2566 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Oct 120.0
2567 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Oct 135.5
2568 2016 WEST BENGAL Howrah 2020 Oct 122.5
2569 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Oct 124.1
2570 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2020 Oct 126.2
2571 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Oct 123.3
2572 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Oct 134.5
2573 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Oct 141.0
2574 2016 WEST BENGAL Kolkata 2020 Oct 128.3
2575 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Oct 129.2
2576 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Oct 133.7
2577 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Oct 142.4
2578 2016 WEST BENGAL Raniganj 2020 Oct 128.0
2579 2016 All India(with center wise) All India 2020 Oct 119.5
2580 2016 All India(with center wise) All India 2021 Oct 124.9
2581 2016 All India(with center wise) All India 2022 Oct 132.5
2582 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2020 Nov 121.3
2583 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Nov 139.6
2584 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Nov 126.2
2585 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Nov 133.0
2586 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Nov 123.1
2587 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2020 Nov 116.0
2588 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Nov 145.7
2589 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Nov 136.5
2590 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2020 Nov 129.8
2591 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Nov 137.1
2592 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2020 Nov 130.9
2593 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Nov 132.8
2594 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Nov 147.5
2595 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2020 Nov 137.8
2596 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Nov 136.9
2597 2016 ASSAM Guwahati 2022 Nov 146.7
2598 2016 ASSAM Guwahati 2021 Nov 139.6
2599 2016 ASSAM Guwahati 2020 Nov 128.8
2600 2016 ASSAM Labac-Silchar 2020 Nov 121.1
2601 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Nov 135.4
2602 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Nov 121.2
2603 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2020 Nov 119.7
2604 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Nov 119.1
2605 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Nov 137.0
2606 2016 ASSAM Sibsagar 2020 Nov 121.7
2607 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Nov 126.6
2608 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Nov 136.3
2609 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Nov 124.5
2610 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2020 Nov 120.8
2611 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Nov 133.8
2612 2016 BIHAR Patna 2020 Nov 121.8
2613 2016 BIHAR Patna 2022 Nov 133.3
2614 2016 BIHAR Patna 2021 Nov 126.0
2615 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Nov 138.0
2616 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2020 Nov 123.7
2617 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Nov 127.5
2618 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2020 Nov 112.3
2619 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Nov 123.3
2620 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Nov 119.4
2621 2016 CHHATTISGARH Korba 2020 Nov 121.3
2622 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Nov 137.5
2623 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Nov 128.7
2624 2016 CHHATTISGARH Raipur 2020 Nov 115.0
2625 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Nov 128.9
2626 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Nov 123.3
2627 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2020 Nov 116.6
2628 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Nov 120.4
2629 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Nov 124.3
2630 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Nov 122.4
2631 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Nov 130.0
2632 2016 DELHI (NCT) Delhi 2020 Nov 113.8
2633 2016 GOA Goa 2020 Nov 111.9
2634 2016 GOA Goa 2021 Nov 121.0
2635 2016 GOA Goa 2022 Nov 126.4
2636 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Nov 120.7
2637 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Nov 126.8
2638 2016 GUJARAT Ahmedabad 2020 Nov 118.1
2639 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Nov 131.0
2640 2016 GUJARAT Bhavnagar 2020 Nov 114.0
2641 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Nov 122.1
2642 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Nov 124.0
2643 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Nov 132.8
2644 2016 GUJARAT Rajkot 2020 Nov 116.1
2645 2016 GUJARAT Surat 2022 Nov 124.7
2646 2016 GUJARAT Surat 2020 Nov 114.7
2647 2016 GUJARAT Surat 2021 Nov 122.4
2648 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Nov 121.0
2649 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Nov 126.3
2650 2016 GUJARAT Vadodara 2020 Nov 115.6
2651 2016 HARYANA Faridabad 2021 Nov 123.3
2652 2016 HARYANA Faridabad 2022 Nov 130.1
2653 2016 HARYANA Faridabad 2020 Nov 119.0
2654 2016 HARYANA Gurugram 2020 Nov 121.9
2655 2016 HARYANA Gurugram 2021 Nov 126.5
2656 2016 HARYANA Gurugram 2022 Nov 135.1
2657 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Nov 134.2
2658 2016 HARYANA Yamunanagar 2020 Nov 115.6
2659 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Nov 125.5
2660 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2020 Nov 122.5
2661 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Nov 127.6
2662 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Nov 131.3
2663 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2020 Nov 122.6
2664 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Nov 132.0
2665 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Nov 136.5
2666 2016 JHARKHAND Bokaro 2020 Nov 120.0
2667 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Nov 126.1
2668 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Nov 128.1
2669 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2020 Nov 123.7
2670 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Nov 132.1
2671 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Nov 136.6
2672 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2020 Nov 132.2
2673 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Nov 141.3
2674 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Nov 142.5
2675 2016 JHARKHAND Ramgarh 2020 Nov 129.4
2676 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Nov 131.8
2677 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Nov 135.2
2678 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Nov 124.9
2679 2016 KARNATAKA Bengaluru 2020 Nov 115.5
2680 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Nov 120.0
2681 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Nov 126.2
2682 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Nov 135.7
2683 2016 KARNATAKA Belgaum 2020 Nov 119.9
2684 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Nov 125.8
2685 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2020 Nov 111.8
2686 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Nov 116.1
2687 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Nov 127.3
2688 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Nov 137.3
2689 2016 KARNATAKA Davanagere 2020 Nov 122.8
2690 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Nov 128.0
2691 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2020 Nov 117.9
2692 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Nov 123.1
2693 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Nov 129.6
2694 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2020 Nov 109.9
2695 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Nov 122.3
2696 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Nov 124.3
2697 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Nov 132.5
2698 2016 KARNATAKA Mysore 2020 Nov 113.8
2699 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Nov 134.3
2700 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Nov 128.6
2701 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2020 Nov 124.2
2702 2016 KERALA Idukki 2022 Nov 134.8
2703 2016 KERALA Idukki 2021 Nov 128.1
2704 2016 KERALA Idukki 2020 Nov 122.8
2705 2016 KERALA Kollam 2021 Nov 125.1
2706 2016 KERALA Kollam 2020 Nov 118.8
2707 2016 KERALA Kollam 2022 Nov 133.1
2708 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Nov 127.6
2709 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2020 Nov 115.0
2710 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Nov 121.8
2711 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Nov 132.1
2712 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2020 Nov 117.7
2713 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Nov 123.8
2714 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Nov 125.4
2715 2016 MADHYA PRADESH Indore 2020 Nov 115.8
2716 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Nov 119.8
2717 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2020 Nov 117.3
2718 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Nov 128.3
2719 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Nov 132.9
2720 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Nov 119.4
2721 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2020 Nov 114.0
2722 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Nov 125.3
2723 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Nov 129.2
2724 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Nov 124.1
2725 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2020 Nov 118.2
2726 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Nov 120.0
2727 2016 MAHARASHTRA Nasik 2020 Nov 116.1
2728 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Nov 126.4
2729 2016 MAHARASHTRA Pune 2020 Nov 115.8
2730 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Nov 122.3
2731 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Nov 121.5
2732 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Nov 128.9
2733 2016 MAHARASHTRA Solapur 2020 Nov 117.0
2734 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Nov 137.2
2735 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Nov 125.3
2736 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Nov 119.6
2737 2016 MAHARASHTRA Thane 2020 Nov 113.4
2738 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Nov 142.4
2739 2016 MEGHALAYA Shillong 2020 Nov 126.3
2740 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Nov 136.5
2741 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Nov 142.7
2742 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Nov 132.9
2743 2016 ODISHA Angul-Talchar 2020 Nov 128.3
2744 2016 ODISHA Cuttack 2020 Nov 126.6
2745 2016 ODISHA Cuttack 2022 Nov 140.6
2746 2016 ODISHA Cuttack 2021 Nov 134.3
2747 2016 ODISHA Keonjhar 2020 Nov 124.9
2748 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Nov 142.3
2749 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Nov 133.3
2750 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Nov 137.0
2751 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Nov 137.2
2752 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2020 Nov 122.2
2753 2016 PUNJAB Amritsar 2020 Nov 123.8
2754 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Nov 121.7
2755 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Nov 125.2
2756 2016 PUNJAB Jalandhar 2020 Nov 123.9
2757 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Nov 123.4
2758 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Nov 136.7
2759 2016 PUNJAB Ludhiana 2020 Nov 121.7
2760 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Nov 124.5
2761 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Nov 139.2
2762 2016 PUNJAB Sangrur 2020 Nov 117.0
2763 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Nov 118.7
2764 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Nov 132.5
2765 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Nov 127.8
2766 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Nov 125.1
2767 2016 RAJASTHAN Alwar 2020 Nov 118.9
2768 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Nov 121.4
2769 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2020 Nov 116.3
2770 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Nov 129.8
2771 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Nov 126.3
2772 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Nov 117.7
2773 2016 RAJASTHAN Jaipur 2020 Nov 114.2
2774 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Nov 129.7
2775 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Nov 126.4
2776 2016 TAMIL NADU Chennai 2020 Nov 122.6
2777 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Nov 127.6
2778 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Nov 123.4
2779 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2020 Nov 119.1
2780 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Nov 129.6
2781 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Nov 126.4
2782 2016 TAMIL NADU Coonoor 2020 Nov 122.2
2783 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Nov 137.4
2784 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Nov 128.3
2785 2016 TAMIL NADU Madurai 2020 Nov 118.0
2786 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Nov 125.8
2787 2016 TAMIL NADU Salem 2020 Nov 118.9
2788 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Nov 130.8
2789 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Nov 138.5
2790 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2020 Nov 124.5
2791 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Nov 131.2
2792 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Nov 131.0
2793 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2020 Nov 121.2
2794 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Nov 126.0
2795 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Nov 133.0
2796 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Nov 124.5
2797 2016 TELANGANA Hyderabad 2020 Nov 119.7
2798 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Nov 144.8
2799 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Nov 134.4
2800 2016 TELANGANA Mancheriyal 2020 Nov 127.7
2801 2016 TELANGANA Warangal 2021 Nov 126.5
2802 2016 TELANGANA Warangal 2020 Nov 120.9
2803 2016 TELANGANA Warangal 2022 Nov 135.4
2804 2016 TRIPURA Tripura 2021 Nov 128.8
2805 2016 TRIPURA Tripura 2022 Nov 133.9
2806 2016 TRIPURA Tripura 2020 Nov 122.1
2807 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2020 Nov 127.6
2808 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Nov 136.5
2809 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Nov 141.9
2810 2016 UTTAR PRADESH Agra 2020 Nov 119.4
2811 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Nov 129.0
2812 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Nov 137.1
2813 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Nov 128.3
2814 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Nov 136.1
2815 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2020 Nov 121.9
2816 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Nov 129.0
2817 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2020 Nov 120.9
2818 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Nov 135.6
2819 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Nov 140.1
2820 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Nov 130.7
2821 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2020 Nov 124.6
2822 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2020 Nov 124.4
2823 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Nov 127.5
2824 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Nov 135.2
2825 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Nov 125.5
2826 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Nov 118.9
2827 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2020 Nov 115.6
2828 2016 WEST BENGAL Durgapur 2020 Nov 119.9
2829 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Nov 137.1
2830 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Nov 128.2
2831 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Nov 122.4
2832 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Nov 120.9
2833 2016 WEST BENGAL Haldia 2020 Nov 115.7
2834 2016 WEST BENGAL Howrah 2020 Nov 123.1
2835 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Nov 135.2
2836 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Nov 124.7
2837 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Nov 134.3
2838 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Nov 125.3
2839 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2020 Nov 125.3
2840 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Nov 129.4
2841 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Nov 139.7
2842 2016 WEST BENGAL Kolkata 2020 Nov 129.1
2843 2016 WEST BENGAL Raniganj 2020 Nov 129.9
2844 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Nov 137.1
2845 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Nov 141.7
2846 2016 All India(with center wise) All India 2021 Nov 125.7
2847 2016 All India(with center wise) All India 2022 Nov 132.5
2848 2016 All India(with center wise) All India 2020 Nov 119.9
2849 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2021 Dec 128.5
2850 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2020 Dec 120.8
2851 2016 ANDHRA PRADESH Guntur 2022 Dec 139.0
2852 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2022 Dec 132.7
2853 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2021 Dec 124.5
2854 2016 ANDHRA PRADESH Nellore 2020 Dec 116.0
2855 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2021 Dec 137.3
2856 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2020 Dec 129.9
2857 2016 ANDHRA PRADESH Visakhapatnam 2022 Dec 146.2
2858 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2021 Dec 132.6
2859 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2020 Dec 127.5
2860 2016 ASSAM Biswanath-Chariali 2022 Dec 136.3
2861 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2020 Dec 136.4
2862 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2022 Dec 147.3
2863 2016 ASSAM Doom-Dooma Tinsukia 2021 Dec 136.4
2864 2016 ASSAM Guwahati 2021 Dec 136.8
2865 2016 ASSAM Guwahati 2020 Dec 127.3
2866 2016 ASSAM Guwahati 2022 Dec 145.7
2867 2016 ASSAM Labac-Silchar 2022 Dec 133.6
2868 2016 ASSAM Labac-Silchar 2020 Dec 120.2
2869 2016 ASSAM Labac-Silchar 2021 Dec 119.5
2870 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2021 Dec 118.7
2871 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2022 Dec 137.2
2872 2016 ASSAM Numaligarh-Golaghat 2020 Dec 117.9
2873 2016 ASSAM Sibsagar 2020 Dec 119.8
2874 2016 ASSAM Sibsagar 2021 Dec 126.0
2875 2016 ASSAM Sibsagar 2022 Dec 136.7
2876 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2021 Dec 122.3
2877 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2020 Dec 118.9
2878 2016 BIHAR Munger-Jamalpur 2022 Dec 132.4
2879 2016 BIHAR Patna 2022 Dec 132.5
2880 2016 BIHAR Patna 2021 Dec 124.2
2881 2016 BIHAR Patna 2020 Dec 120.3
2882 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2021 Dec 126.6
2883 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2022 Dec 137.4
2884 2016 CHANDIGARH(UT) Chandigarh 2020 Dec 122.3
2885 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2022 Dec 122.4
2886 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2021 Dec 118.5
2887 2016 CHHATTISGARH Bhilai 2020 Dec 111.5
2888 2016 CHHATTISGARH Korba 2021 Dec 129.0
2889 2016 CHHATTISGARH Korba 2020 Dec 120.4
2890 2016 CHHATTISGARH Korba 2022 Dec 136.7
2891 2016 CHHATTISGARH Raipur 2021 Dec 123.3
2892 2016 CHHATTISGARH Raipur 2020 Dec 112.8
2893 2016 CHHATTISGARH Raipur 2022 Dec 128.0
2894 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2021 Dec 120.4
2895 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2022 Dec 123.3
2896 2016 DADRA & NAGAR HAVELI(UT) Dadra & Nagar Haveli 2020 Dec 113.1
2897 2016 DELHI (NCT) Delhi 2020 Dec 112.3
2898 2016 DELHI (NCT) Delhi 2021 Dec 120.4
2899 2016 DELHI (NCT) Delhi 2022 Dec 128.7
2900 2016 GOA Goa 2022 Dec 126.8
2901 2016 GOA Goa 2020 Dec 113.1
2902 2016 GOA Goa 2021 Dec 121.4
2903 2016 GUJARAT Ahmedabad 2020 Dec 115.6
2904 2016 GUJARAT Ahmedabad 2021 Dec 121.1
2905 2016 GUJARAT Ahmedabad 2022 Dec 126.4
2906 2016 GUJARAT Bhavnagar 2022 Dec 129.2
2907 2016 GUJARAT Bhavnagar 2020 Dec 113.5
2908 2016 GUJARAT Bhavnagar 2021 Dec 121.4
2909 2016 GUJARAT Rajkot 2020 Dec 116.5
2910 2016 GUJARAT Rajkot 2021 Dec 123.8
2911 2016 GUJARAT Rajkot 2022 Dec 132.7
2912 2016 GUJARAT Surat 2022 Dec 124.6
2913 2016 GUJARAT Surat 2020 Dec 112.5
2914 2016 GUJARAT Surat 2021 Dec 121.5
2915 2016 GUJARAT Vadodara 2020 Dec 114.9
2916 2016 GUJARAT Vadodara 2021 Dec 120.5
2917 2016 GUJARAT Vadodara 2022 Dec 125.4
2918 2016 HARYANA Faridabad 2020 Dec 117.5
2919 2016 HARYANA Faridabad 2021 Dec 121.7
2920 2016 HARYANA Faridabad 2022 Dec 133.4
2921 2016 HARYANA Gurugram 2022 Dec 133.6
2922 2016 HARYANA Gurugram 2020 Dec 119.7
2923 2016 HARYANA Gurugram 2021 Dec 123.7
2924 2016 HARYANA Yamunanagar 2022 Dec 134.5
2925 2016 HARYANA Yamunanagar 2020 Dec 114.4
2926 2016 HARYANA Yamunanagar 2021 Dec 124.5
2927 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2022 Dec 130.2
2928 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2020 Dec 120.6
2929 2016 HIMACHAL PRADESH Himachal Pradesh 2021 Dec 125.7
2930 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2021 Dec 131.1
2931 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2022 Dec 136.0
2932 2016 JAMMU & KASHMIR Jammu & Kashmir 2020 Dec 120.9
2933 2016 JHARKHAND Bokaro 2020 Dec 117.2
2934 2016 JHARKHAND Bokaro 2021 Dec 124.8
2935 2016 JHARKHAND Bokaro 2022 Dec 126.9
2936 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2020 Dec 121.0
2937 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2021 Dec 130.8
2938 2016 JHARKHAND Dhanbad-Jharia 2022 Dec 135.9
2939 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2020 Dec 127.9
2940 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2021 Dec 137.9
2941 2016 JHARKHAND Jamshedpur 2022 Dec 142.1
2942 2016 JHARKHAND Ramgarh 2020 Dec 123.2
2943 2016 JHARKHAND Ramgarh 2021 Dec 128.0
2944 2016 JHARKHAND Ramgarh 2022 Dec 135.6
2945 2016 KARNATAKA Bengaluru 2022 Dec 125.0
2946 2016 KARNATAKA Bengaluru 2020 Dec 115.2
2947 2016 KARNATAKA Bengaluru 2021 Dec 119.9
2948 2016 KARNATAKA Belgaum 2021 Dec 126.9
2949 2016 KARNATAKA Belgaum 2022 Dec 135.1
2950 2016 KARNATAKA Belgaum 2020 Dec 118.3
2951 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2022 Dec 125.9
2952 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2020 Dec 110.7
2953 2016 KARNATAKA Chikmagalur 2021 Dec 117.6
2954 2016 KARNATAKA Davanagere 2021 Dec 128.5
2955 2016 KARNATAKA Davanagere 2022 Dec 136.7
2956 2016 KARNATAKA Davanagere 2020 Dec 121.7
2957 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2022 Dec 127.5
2958 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2020 Dec 117.7
2959 2016 KARNATAKA Hubli-Dharwad 2021 Dec 123.2
2960 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2022 Dec 130.5
2961 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2020 Dec 110.3
2962 2016 KARNATAKA Mercara-Kodagu 2021 Dec 123.0
2963 2016 KARNATAKA Mysore 2020 Dec 114.6
2964 2016 KARNATAKA Mysore 2021 Dec 124.2
2965 2016 KARNATAKA Mysore 2022 Dec 132.5
2966 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2022 Dec 134.1
2967 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2021 Dec 129.3
2968 2016 KERALA Ernakulam/Alwaye 2020 Dec 123.3
2969 2016 KERALA Idukki 2021 Dec 129.3
2970 2016 KERALA Idukki 2020 Dec 122.3
2971 2016 KERALA Idukki 2022 Dec 136.5
2972 2016 KERALA Kollam 2022 Dec 133.5
2973 2016 KERALA Kollam 2021 Dec 126.4
2974 2016 KERALA Kollam 2020 Dec 118.3
2975 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2021 Dec 120.8
2976 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2020 Dec 115.3
2977 2016 MADHYA PRADESH Bhopal 2022 Dec 126.8
2978 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2020 Dec 118.1
2979 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2021 Dec 123.5
2980 2016 MADHYA PRADESH Chhindwara 2022 Dec 130.4
2981 2016 MADHYA PRADESH Indore 2020 Dec 113.8
2982 2016 MADHYA PRADESH Indore 2021 Dec 115.9
2983 2016 MADHYA PRADESH Indore 2022 Dec 124.4
2984 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2020 Dec 116.6
2985 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2021 Dec 126.6
2986 2016 MADHYA PRADESH Jabalpur 2022 Dec 132.6
2987 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2020 Dec 112.9
2988 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2021 Dec 118.7
2989 2016 MAHARASHTRA Mumbai 2022 Dec 124.3
2990 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2020 Dec 118.6
2991 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2021 Dec 125.0
2992 2016 MAHARASHTRA Nagpur 2022 Dec 132.2
2993 2016 MAHARASHTRA Nasik 2021 Dec 119.7
2994 2016 MAHARASHTRA Nasik 2020 Dec 115.9
2995 2016 MAHARASHTRA Nasik 2022 Dec 124.5
2996 2016 MAHARASHTRA Pune 2020 Dec 115.4
2997 2016 MAHARASHTRA Pune 2022 Dec 122.4
2998 2016 MAHARASHTRA Pune 2021 Dec 120.9
2999 2016 MAHARASHTRA Solapur 2020 Dec 119.4
3000 2016 MAHARASHTRA Solapur 2022 Dec 137.9
3001 2016 MAHARASHTRA Solapur 2021 Dec 131.1
3002 2016 MAHARASHTRA Thane 2020 Dec 112.4
3003 2016 MAHARASHTRA Thane 2022 Dec 124.9
3004 2016 MAHARASHTRA Thane 2021 Dec 119.3
3005 2016 MEGHALAYA Shillong 2021 Dec 136.0
3006 2016 MEGHALAYA Shillong 2022 Dec 143.5
3007 2016 MEGHALAYA Shillong 2020 Dec 126.5
3008 2016 ODISHA Angul-Talchar 2022 Dec 143.4
3009 2016 ODISHA Angul-Talchar 2021 Dec 131.8
3010 2016 ODISHA Angul-Talchar 2020 Dec 126.7
3011 2016 ODISHA Cuttack 2021 Dec 134.1
3012 2016 ODISHA Cuttack 2020 Dec 126.0
3013 2016 ODISHA Cuttack 2022 Dec 139.4
3014 2016 ODISHA Keonjhar 2020 Dec 124.6
3015 2016 ODISHA Keonjhar 2022 Dec 140.6
3016 2016 ODISHA Keonjhar 2021 Dec 134.4
3017 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2020 Dec 121.6
3018 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2021 Dec 139.9
3019 2016 PUDUCHERRY(UT) Puducherry 2022 Dec 138.1
3020 2016 PUNJAB Amritsar 2020 Dec 122.2
3021 2016 PUNJAB Amritsar 2021 Dec 120.9
3022 2016 PUNJAB Amritsar 2022 Dec 126.6
3023 2016 PUNJAB Jalandhar 2021 Dec 121.7
3024 2016 PUNJAB Jalandhar 2022 Dec 137.5
3025 2016 PUNJAB Jalandhar 2020 Dec 120.1
3026 2016 PUNJAB Ludhiana 2020 Dec 122.4
3027 2016 PUNJAB Ludhiana 2021 Dec 122.9
3028 2016 PUNJAB Ludhiana 2022 Dec 138.6
3029 2016 PUNJAB Sangrur 2020 Dec 116.0
3030 2016 PUNJAB Sangrur 2021 Dec 118.9
3031 2016 PUNJAB Sangrur 2022 Dec 132.8
3032 2016 RAJASTHAN Alwar 2020 Dec 118.5
3033 2016 RAJASTHAN Alwar 2022 Dec 127.1
3034 2016 RAJASTHAN Alwar 2021 Dec 124.4
3035 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2022 Dec 129.8
3036 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2021 Dec 120.4
3037 2016 RAJASTHAN Bhilwara 2020 Dec 115.9
3038 2016 RAJASTHAN Jaipur 2020 Dec 113.5
3039 2016 RAJASTHAN Jaipur 2022 Dec 126.0
3040 2016 RAJASTHAN Jaipur 2021 Dec 116.5
3041 2016 TAMIL NADU Chennai 2022 Dec 130.4
3042 2016 TAMIL NADU Chennai 2021 Dec 127.0
3043 2016 TAMIL NADU Chennai 2020 Dec 120.4
3044 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2022 Dec 127.0
3045 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2021 Dec 125.5
3046 2016 TAMIL NADU Coimbatore 2020 Dec 118.0
3047 2016 TAMIL NADU Coonoor 2022 Dec 129.7
3048 2016 TAMIL NADU Coonoor 2021 Dec 127.1
3049 2016 TAMIL NADU Coonoor 2020 Dec 122.6
3050 2016 TAMIL NADU Madurai 2022 Dec 138.2
3051 2016 TAMIL NADU Madurai 2021 Dec 130.0
3052 2016 TAMIL NADU Madurai 2020 Dec 118.6
3053 2016 TAMIL NADU Salem 2022 Dec 131.8
3054 2016 TAMIL NADU Salem 2021 Dec 128.4
3055 2016 TAMIL NADU Salem 2020 Dec 118.5
3056 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2022 Dec 140.9
3057 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2020 Dec 123.0
3058 2016 TAMIL NADU Tirunelveli 2021 Dec 129.8
3059 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2021 Dec 129.6
3060 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2022 Dec 130.8
3061 2016 TAMIL NADU Virudhu Nagar 2020 Dec 117.7
3062 2016 TELANGANA Hyderabad 2022 Dec 132.5
3063 2016 TELANGANA Hyderabad 2021 Dec 123.7
3064 2016 TELANGANA Hyderabad 2020 Dec 119.2
3065 2016 TELANGANA Mancheriyal 2021 Dec 135.9
3066 2016 TELANGANA Mancheriyal 2020 Dec 127.5
3067 2016 TELANGANA Mancheriyal 2022 Dec 144.3
3068 2016 TELANGANA Warangal 2022 Dec 135.3
3069 2016 TELANGANA Warangal 2021 Dec 126.1
3070 2016 TELANGANA Warangal 2020 Dec 119.0
3071 2016 TRIPURA Tripura 2020 Dec 120.0
3072 2016 TRIPURA Tripura 2021 Dec 127.9
3073 2016 TRIPURA Tripura 2022 Dec 133.3
3074 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2022 Dec 141.5
3075 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2020 Dec 127.4
3076 2016 UTTARAKHAND Udham Singh Nagar 2021 Dec 132.3
3077 2016 UTTAR PRADESH Agra 2020 Dec 117.3
3078 2016 UTTAR PRADESH Agra 2021 Dec 125.6
3079 2016 UTTAR PRADESH Agra 2022 Dec 137.6
3080 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2020 Dec 119.7
3081 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2021 Dec 126.8
3082 2016 UTTAR PRADESH Ghaziabad/G.B. Nagar 2022 Dec 135.1
3083 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2021 Dec 126.8
3084 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2020 Dec 120.0
3085 2016 UTTAR PRADESH Kanpur 2022 Dec 134.8
3086 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2020 Dec 121.5
3087 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2022 Dec 138.2
3088 2016 UTTAR PRADESH Lucknow 2021 Dec 126.9
3089 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2020 Dec 122.2
3090 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2021 Dec 126.2
3091 2016 UTTAR PRADESH Varanasi 2022 Dec 134.1
3092 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2022 Dec 125.1
3093 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2020 Dec 114.3
3094 2016 WEST BENGAL Darjeeling 2021 Dec 116.3
3095 2016 WEST BENGAL Durgapur 2020 Dec 118.3
3096 2016 WEST BENGAL Durgapur 2021 Dec 129.5
3097 2016 WEST BENGAL Durgapur 2022 Dec 135.6
3098 2016 WEST BENGAL Haldia 2022 Dec 122.1
3099 2016 WEST BENGAL Haldia 2020 Dec 114.5
3100 2016 WEST BENGAL Haldia 2021 Dec 119.8
3101 2016 WEST BENGAL Howrah 2021 Dec 124.7
3102 2016 WEST BENGAL Howrah 2022 Dec 135.0
3103 2016 WEST BENGAL Howrah 2020 Dec 120.8
3104 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2022 Dec 132.9
3105 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2020 Dec 121.9
3106 2016 WEST BENGAL Jalpaiguri 2021 Dec 123.4
3107 2016 WEST BENGAL Kolkata 2022 Dec 138.4
3108 2016 WEST BENGAL Kolkata 2020 Dec 127.6
3109 2016 WEST BENGAL Kolkata 2021 Dec 129.3
3110 2016 WEST BENGAL Raniganj 2020 Dec 127.6
3111 2016 WEST BENGAL Raniganj 2021 Dec 136.2
3112 2016 WEST BENGAL Raniganj 2022 Dec 142.0
3113 2016 All India(with center wise) All India 2020 Dec 118.8
3114 2016 All India(with center wise) All India 2021 Dec 125.4
3115 2016 All India(with center wise) All India 2022 Dec 132.3